Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

W dniu 10 czerwca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskimw Krakowie został zawarty Aneks nr 1 do Umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność   na lata 2014-2020.

Aneks nr 1 do Umowy ramowej

 

Z uwagi na wyjazd szkoleniowy w dniu 10 czerwca 2016 r. Biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w zakładce PRACA  znajduje się informacja o naborach na stanowiska kierownika biura oraz specjalisty d/s wdrażania LSR.

Szanowni Państwo, w związku z koniecznością aktualizacji Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014-2020, Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazywanie uwag i opinii do procedur oceny i wyboru operacji, kryteriów wyboru oraz zapisów LSR (podrozdział 1.7.1 i wskaźniki).

 

 

16 maja 2016 roku w Miasteczku Galicyjskim w Nowym Sączu odbyło się uroczyste wręczenie  przez Marszałka Województwa Małopolskiego podpisanej Umowy o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność.