Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Szanowni Państwo,

w związku  z planowaną  korektą  przedsięwzięć i  wskaźników dotyczących projektów współpracy oraz zapisów, które należy  korekcyjnie zmienić lub zaktualizować w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność  na lata 2014-2020” rozpoczynamy proces konsultacji społecznych w przedmiotowym zakresie.

Tym samym Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego  zaprasza do zgłaszania uwag, za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 26  kwietnia 2017 roku na adres: biuro@perlybeskidu.pl

Proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność  na lata 2014-2020 są również udostępnione do wglądu w Biurze LGD.

Zapraszamy również na spotkania konsultacyjne w sprawie planowanych zmian społeczność lokalną z gmin  Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność  na lata 2014-2020

Formularz zmian

Harmonogram planowanych spotkań konsultacyjnych w gminach LGD Perły Beskidu Sądeckiego dotyczących planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy: Przeprowadzenia audytu zewnetrznego w zakresie: Działalności finansowej i statutowej Małopolskiej Sieci LGD za okresy sprawozdawcze od 01.01.2012 do 31.12.2016. Więcej informacji - tutaj

 

„FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA” – taką nazwę będzie nosił utworzony 3 kwietnia br. związek stowarzyszeń, którego misją jest budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - więcej

Informujemy, iż  w dniu 31 marca  2017 r. o godz. 14.00 zakończyliśmy nabór wniosków na działania z zakresu rozwijania  działalności gospodarczej.

W ramach naboru 2/2017 z zakresu  rozwijania działalności gospodarczej  do Biura LGD Perły Beskidu Sądeckiego wpłynęły 33  wnioski.

Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta wstępna weryfikacja operacji. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną podlegają dalszej ocenie na podstawie lokalnych  i premiujących kryteriów wyboru. 

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie wniosków o przyznanie pomocy i życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.

W dniu 28 marca 2017 roku  w  sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze odbyło się posiedzenie Rady Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego  w celu rozpatrzenia protestów, które wpłynęły do Biura LGD w ramach naboru wniosków nr 1/2017 - podejmowanie działalności gospodarczej. Poniżej przedstawiamy protokół z posiedzenia. 

Protokół z posiedzenia Rady Stowarzyszenia  Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego   z dnia 28.03.2017 r. 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 28 marca 2017 r. o godz. 10.00 w Biurze Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie protestów.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- rozwijania  działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - więcej 

W nawiązaniu do umieszczonej informacji o planowanym naborze wniosków nr 2/2017 na rozwijanie działalności gospodarczej informujemy, iż  omyłkowo został zamieszony w dokumentacji konkursowej błędny  Wniosek o przyznanie pomocy.  

Aktualnie w dokumentacji konkursowej  dotyczącej naboru 2/2017 znajduje się już właściwy wniosek.