Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Szanowi Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia  na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 19  maja 2017 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Hotelu "Perła Południa" w Rytrze.

Porządek  obrad Walnego Zebrania 

Serdecznie zapraszamy!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu  08 maja 2017 r. o godz. 11.00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. 
Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017 – rozwijanie  działalności gospodarczej.

Informujemy,  że w dniu  02.05.2017 r.  Biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. 
Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017 – rozwijanie  działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa 33-343 Rytro 380 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia będzie  weryfikacja uzupełnień Urzędu Marszałkowskiego.

Szanowni Państwo,

w związku  z planowaną  korektą  przedsięwzięć i  wskaźników dotyczących projektów współpracy oraz zapisów, które należy  korekcyjnie zmienić lub zaktualizować w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność  na lata 2014-2020” rozpoczynamy proces konsultacji społecznych w przedmiotowym zakresie.

Tym samym Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego  zaprasza do zgłaszania uwag, za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 26  kwietnia 2017 roku na adres: biuro@perlybeskidu.pl

Proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność  na lata 2014-2020 są również udostępnione do wglądu w Biurze LGD.

Zapraszamy również na spotkania konsultacyjne w sprawie planowanych zmian społeczność lokalną z gmin  Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność  na lata 2014-2020

Formularz zmian

Harmonogram planowanych spotkań konsultacyjnych w gminach LGD Perły Beskidu Sądeckiego dotyczących planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 

Zapytanie ofertowe

dotyczy: Przeprowadzenia audytu zewnetrznego w zakresie: Działalności finansowej i statutowej Małopolskiej Sieci LGD za okresy sprawozdawcze od 01.01.2012 do 31.12.2016. Więcej informacji - tutaj

 

„FEDERACJA LGD MAŁOPOLSKA” – taką nazwę będzie nosił utworzony 3 kwietnia br. związek stowarzyszeń, którego misją jest budowanie partnerstwa i dialogu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich - więcej