Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Szanowni  Państwo, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego" serdecznie zaprasza na szkolenie  w ramach "Kampanii  aktywizującej i motywującej do realizacji swoich pomysłów w ramach LSR"  na szkolenie dla Wnioskodawców  - czytaj dalej

 

Pani Danuta Kulig Prezes Stowarzyszenia Młodów Głębokie,  została nominowana do tytułu Sądeczanin 2016 Roku - czytaj dalej

 

 

Szanowni Państwo, 

Uprzejmie informujemy, że posiedzenie Rady Programowej Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego z dnia 03 lutego 2017 r. zostało odroczone. Posiedzenie (II termin) odbędzie sie w dniu 08 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze.

Szanowni Państwo,


Informujemy, że w dniu 03 lutego 2017 r. o godz. 17.00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się posiedzenie Rady Programowej.
Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 1/2017 – podejmowanie działalności gospodarczej.

Informujemy, iż  w dniu 17 stycznia  2017 r. o godz. 15.30 zakończyliśmy nabór wniosków na działania z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

W ramach naboru 1/2017 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej  do Biura LGD Perły Beskidu Sądeckiego wpłynęło 30 wniosków.

Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta wstępna weryfikacja operacji. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną podlegają dalszej ocenie na podstawie lokalnych  i premiujących kryteriów wyboru. 

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie wniosków o przyznanie pomocy i życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.

Szanowni Państwo,

Na podstawie otrzymanej  informacji z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  informujemy, iż w związku z nieprawidłowym działaniem Generatora wniosków w poddziałniu 19.2 Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  - mogą wystąpić problemy z działaniem generatora.

W przypadku wystąpienia problemów z działaniem generatora prosimy o sporządzanie wniosków za pośrednictwem aktywnego Exela.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - więcej 

Informujemy, iż Departament Działań Delegowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczął na stronie internetowej www.arimr.gov.pl / (zakładka FAQ) publikację najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi i interpretacji, jakich udzielono zarówno potencjalnym  podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy jak i podmiotom wdrażającym poszczególne działania/poddziałania/typy operacji w ramach PROW 2014-2020.

ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod powyższym linkiem: link

Przyszłych Wnioskodawców zapraszamy do zaponania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i  odpowiedzimy na zadane pytania.Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.