Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

W dniu 03 listpada br. w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbyło się Nadwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego".

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LGD Perły Beskidu Sądeckiego w dniu 12 października 2016 r. zorganizowała szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Informujemy,  że w dniu 31.10.2016 r.  Biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Szanowi Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Nadwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 03 listopada 2016 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Hotelu "Perła Południa" w Rytrze.

Serdecznie zapraszamy!

W załączeniu - Program zebrania.

 

W związku z aktualizacją  załączników do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 -2020 (LSR): Procedur oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR objętego PROW 2014-2020'' realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz Harmonogramu planowanych naborów,   zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami:

Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"  objetego PROW 2014-2012 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - link

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju loklanego kierowanego przez społeczność - link

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” informuje, iż Zarząd Stowarzyszenia w dniu 24 października 2016 r. Uchwałą nr 38/2016 dokonał zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji , dotyczących oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (konkursy)  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 polegających na doprecyzowaniu opisu, punktacji   lub źródła weryfikacji następujących kryteriów: Doświadczenie Wnioskodawcy, Wysokość wnioskowanego wkładu własnego, Doradztwo w LGD, Tworzenie nowych miejsc pracy, Innowacyjność, Czas realizacji operacji, Zasięg oddziaływania projektu, Kwalifikacje Wnioskodawcy oraz z Kryteriów premiujących: Wykorzystanie lokalnych zasobów i  Grupy defaworyzowane.

Zaktualizowany dokument dostępny jest na naszej stronie internetowej pod linkiem  oraz w Biurze Stowarzyszenia 33-343 Rytro 380.

Uchwała - zmiana kryteriów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na  spotkania konsultacyjne w gminach LGD,  dotyczące zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji -  w dniach 11.10.2016 i 13.10.2016 r. Biuro LGD bedzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z pojawianiem się szeregu pytań i wątpliwości związanych z zakwalifikowaniem danej pozycji kosztowej we Wniosku o przyznanie pomocy w kwestii środków transportu, w załączeniu przekazujemy wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące kosztow kwalifikowalnych - środków transportu.

Wyjaśnienia ARiMR - środki transportu