Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - więcej 

Informujemy, iż Departament Działań Delegowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczął na stronie internetowej www.arimr.gov.pl / (zakładka FAQ) publikację najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi i interpretacji, jakich udzielono zarówno potencjalnym  podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy jak i podmiotom wdrażającym poszczególne działania/poddziałania/typy operacji w ramach PROW 2014-2020.

ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod powyższym linkiem: link

Przyszłych Wnioskodawców zapraszamy do zaponania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i  odpowiedzimy na zadane pytania.Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.

 

LGD Perły Beskidu Sądeckiego  w dniu 12 i 13 grudnia br.  przeprowadziła  szkolenia dla potencjalnych wnioskodawców  w  ramach Kampanii informacyjnej nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez Lokalną Grupę Działania -  wiecej

 

 

Informujemy,  iż dokonano aktualizacji „Instrukcji wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020” - czytaj dalej

 

Uprzejmie informujemy, że ARiMR zakończyła pracę nad Generatorami Wniosków o przyznanie pomocy dla poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”.

Zapraszamy do zapoznania się  z  Generatorami Wniosków dla:

I. Operacji w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (rozwój działalności gospodarczej) - link

II. Operacji w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej - link

 

Informujemy, iż   w związku z przerwą w dostawie energii  elektrycznej  w  Hotelu Perła Południa w dniu 7 grudnia 2016 r. -  kontakt z Biurem LGD Perły Beskidu Sądeckiego będzie utrudniony.

Za utrudnienia  przepraszamy.

 

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, iż termin szkolenia dla Wnioskodawców (Przedsiębiorców planujących  rozwój  działalności   gospodarczej  z wykorzystaniem dofinansowania  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020) ) zostaje przeniesiony z dnia  07 grudnia 2016 roku  na dzień  13 grudnia 2016 roku  godzina 17.00-19.00 (sala konferencyjna Hotelu Perła Południa).

Zmiana terminu szkolenia  spowodowana jest  problemami technicznymi  - brakiem  energii elektrycznej  w  dniu 07 grudnia br.  w Hotelu Perła Południa,  gdzie zaplanowane było szkolenie.

Termin szkolenia dla grantobiorców  w dniu 12 grudnia 2016 r.  o godzinie 17.00-19.00   - pozostaje bez zmian.

Za wszelkie ewentualne utrudnienia  przepraszamy. 

 

Informujemy, iż na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne są formularze wniosków o przyznanie pomocy w ramach Poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

Formularze do pobrania - tutaj

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------