Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Serdecznie zapraszamy dzisiaj do Łabowej.

O godzinie 17.00 w sali obrad budynku Urzędu Gminy w Łabowej odbędzie się spotkanie  otwarte  dla mieszkańców,  dotyczące Kampanii informacyjnej nt. głównych założeń Lokalnej Strategii Działania na lata 2014-2020 oraz zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD.

Serdecznie zapraszamy!

 

Z uwagi na wyjazd szkoleniowy  w dniu 23.08.2016 r.  Biuro LGD bedzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni Państwo !

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej oraz  na przedsięwzięcia, które przewidują budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury  turystycznej, rekreacyjnej, sportowej lub kulturalnej   - na spotkania otwarte w poszczególnych gminach z terenu naszej LGD.

Spotkania dotyczyć będą  Kampanii informacyjnej nt. głównych założeń Lokalnej Strategii Działania na lata 2014-2020 oraz zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD.

Podczas spotkań  prowadzonych przez pracowników Biura LGD Perły Beskidu Sądeckiego, będzie można uzyskać szczegółowe informacje na temat możliwości pozyskania dofinansowania, otrzymać bezpłatne materiały oraz umówić się na bezpłatne indywidualne konsultacje w Biurze LGD.

Harmonogram planowanych spotkań otwartych w poszczególnych gminach

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego" serdecznie zaprasza na nasze stoisko informacyjno-promocyjne, które planujemy zorganizować w ramach  50 Festiwalu im. Jana Kiepury  w Krynicy-Zdroju w dniu 18 sierpnia 2016 r. od godz. 13.00-17.00 na Deptaku w pobliżu Muszli Koncerowej.

Planowane stoisko dotyczyć będzie Kampanii informacyjnej nt. głównych założeń Lokalnej Strategii Działania na lata 2014-2020 i możliwości dofinansowania dla pomysłów i przedsięwzięć dla zainteresowanych mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy!

 

Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego uprzejmie informuje  potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych uzyskaniem dofinansowania w ramach Lokalnej Strategii Działania na lata 2014-2020, o konieczności posiadania numeru identyfikacyjnego nadawanego w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (ustawa z dnia 18 grudnia 2013 r. - tekst jednolity: Dz. U. z 2015, poz. 807 z poźn. zm.).

Przedmiotowy numer identyfikacyjny  zostaje nadany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Dla  mieszkańców  i innych jednostek, które będą aplikowały o przyznanie pomocy  z terenu naszego LGD,  najbliższym jest Oddział ARiMR w Nowym Sączu, ul. Kraszewskiego 44, 33-300 Nowy Sącz. 

Wydanie  numeru identyfkacyjnego następuje na podstawie złożonego Wniosku o wpis do ewidencji producentów  i jest bezpłatne.

 

Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego gościła na Festynie Regionalnym w Rytrze w dniu 14.08.2016 r. poprzez organizację stoiska informacyjno-promocyjnego.

Stoisko zorganizowano w ramach kampanii informacyjnej nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020. Stoisko było okazją do przekazania zainteresowanym mieszkańcom informacji o  zasadach dofinansowania do pomysłów i przedsięwzięć w zakresie podejmowania i rozwijania  działalności gospodarczej oraz elementem włączania społeczności lokalnej w partnerską współpracę z naszą LGD.

Fotogaleria z prezentacji stoiska w zakładce Galeria

 

Dnia 07 sierpnia 2016 r. już po raz drugi w ramach współpracy międzynarodowej,  dwa zepoły z terenu naszego LGD brały udział w imprezie  "Kulturalne lato" w Plavcu na Słowacji - czytaj więcej

 

 

Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego gościła na Festiwalu Wód Mineralnych w Muszynie w dniu 06.08.2016 r. poprzez organizację stoiska informacyjno-promocyjnego.

Stoisko zorganizowano w ramach kampanii informacyjnej nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020. Stoisko było okazją do przekazania zainteresowanym mieszkańcom informacji o  zasadach dofinansowania do pomysłów i przedsięwzięć w zakresie podejmowania i rozwijania  działalności gospodarczej oraz elementem wlączania społeczności lokalnej w partnerską współpracę z naszą LGD.

Na naszym stoisku swoje wyroby rękodzielnicze prezentowała Pania Janina Mróz.

Fotogaleria z prezentacji stoiska w zakładce Galeria