Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Informujemy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi,  w dniu 07.06.2016 r.  został otwarty nowy rachunek bankowy o numerze  04 8805 0009 0024 6495 2000 0020.

Rachunek ten jest przeznaczony tylko do obsługi przyznanej pomocy finansowej w ramach PROW 2014-2020 na poddziałanie 19.4 "Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji".

Numer konta głównego Stowarzyszenia pozostaje bez zmian.

 

W imieniu Wydziału Strategii i Rozwoju Lokalnego Urzędu Miejskiego w Krynicy Zdroju,   serdecznie zapraszamy na najbliższe imprezy kulturalno-sportowe  do Krynicy Zdroju.

Bliższe informacje pod linkiem

 

 

 

W załączeniu przedkładamy informację  o wynikach  oceny formalnej na stanowiska pracy w Biurze  LGD Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego.

Ocena formalna

 

Nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” ma już 10 lat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Uroczystość z okazji tego jubileuszu Zarząd LGD wraz z pracownikami Biura zorganizował w dniu 3 czerwca 2016r. w siedzibie naszego Stowarzyszenia czyli w hotelu „Perła Południa” w Rytrze.    

Fotogaleria z uroczystości i w zakładce Galeria

                                                                 

Strategia Rozwoju Lokalnego  Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania "Perły Beskidu Sądeckiego" na lata 2014-2020.

 

 

 

W dniu 10 czerwca 2016 r. w Urzędzie Marszałkowskimw Krakowie został zawarty Aneks nr 1 do Umowy ramowej o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność   na lata 2014-2020.

Aneks nr 1 do Umowy ramowej

 

Z uwagi na wyjazd szkoleniowy w dniu 10 czerwca 2016 r. Biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.