Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

 

Pan Marek Janczak Wójt Łabowej  i jednocześnie  Wiceprezes  Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego,  ma bardzo ciekawą i nietypową pasję.  Mianowicie, w  wolnych chwilach konstruuje ekomobilne pojazdy i urządzenia - czytaj dalej

 

Szanowni  Państwo, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego" serdecznie zaprasza na  następujące szkolenia  w ramach "Kampanii informacyjnej nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD":

1. Szkolenie dla Wnioskodawców - szkolenie  skierowane   będzie do  przedsiębiorców, dla których miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (Gmina Krynica-Zdrój, Gmina Łabowa, Gmina Muszyna, Gmina  Nawojowa, Gmina Piwniczna-Zdrój i Gmina Rytro) - planujących  rozwój działalności gospodarczej z wykorzystaniem dofinansowania  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w dniu  7 grudnia  2016  r. o godz. 17.00w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze.

2.    Szkolenie dla Wnioskodawców – szkolenie skierowane będzie do Urzędów Gmin z terenu LGD, instytucji kultury i sportu, stowarzyszeń, nieformalnych grup działania i parafii  -  zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w ramach konkursów grantowych.

Szkolenie odbędzie się w dniu  12  grudnia  2016  r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze.

Tematyka szkoleń obejmować będzie zakres związany z planowanymi  naborami  na rozwijanie działalności gospodarczej i konkursy grantowe,  sposobie wypełniania i przygotowania  dokumentów aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników.

Serdecznie zapraszamy!

 

W dniach 15-16 listopada  br. Zarząd, Rada  Programowa oraz pracownicy Biura LGD  „Perły Beskidu Sądeckiego”  uczestniczyli w  wyjazdowym szkoleniu.

 

 

 

Informujemy, iż w związku z udziałem pracowników Biura, Zarządu i Rady Programowej w szkoleniu w dniach 15-16 listopada 2016 r.  Biuro LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy. 

 

W dniu 03 listpada br. w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbyło się Nadwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego".

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LGD Perły Beskidu Sądeckiego w dniu 12 października 2016 r. zorganizowała szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Informujemy,  że w dniu 31.10.2016 r.  Biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

 

Szanowi Państwo,

Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza wszystkich Członków Stowarzyszenia na Nadwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się w dniu 03 listopada 2016 r. o godzinie 16.30 w sali konferencyjnej Hotelu "Perła Południa" w Rytrze.

Serdecznie zapraszamy!

W załączeniu - Program zebrania.