Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

 

Już po raz piąty spotkaliśmy się w muzyczno- tanecznej grupie zespołów z czterech państw: Czech, Polski, Słowacji i Wegier. V Jubileuszowy Wyszehradzki Festiwal Kultur organizowany przez nasze Stowarzyszenie odbył się 18 września 2016r. w Nawojowej.

 

 

 

Szanowni  Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie  w ramach "Kampanii informacyjnej nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD", które odbędzie się w dniu 12 października 2016  r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze.

Planowane szkolenie  skierowane jest do osób fizycznych zamieszkałach na obszarze wiejskim objętym LSR (Gmina Krynica-Zdrój, Gmina Łabowa, Gmina Muszyna, Gmina  Nawojowa, Gmina Piwniczna-Zdrój i Gmina Rytro) - planujących rozpoczęcie działalności  gospodarczej. 

Tematyka szkolenia obejmować będzie zakres związany z planowanym naborem na rozpoczęcie działaności gospodarczej,  sposobie wypełniania i  przygotowania  dokumentów aplikacyjnych. 

Informujemy, że szkolenie dla Wnioskodawców planujących rozwój istniejącej działalności gospodarczej  oraz  na granty odbędzie się na przełomie listopada/grudnia 2016 r. 

Serdecznie zapraszamy!

 

Serdecznie zapraszamy już w niedzielę 18 września 2016 r. do Nawojowej na V  Wyszehradzki Festiwal Kultur.
Wyszehradzki Festiwal Kultur, to impreza mająca na celu integrację ludzi, pokoleń i kultur czterech krajów: Polski, Słowacji Czech i Węgier przy wspólnym tańcu, muzyce i śpiewie.
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli swoją obecnością uświetnicie to kulturalne wydarzenie w naszym regionie.
Liczymy, że spotkamy się na naszym, wspólnym święcie!!

W ramach Wyszehradzkiego Festiwalu Kultur w Nawojowej planujemy także zorganizowanie stoiska informacyjno-promocyjnego w ramach Kampanii informacyjnej nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!

 

Szanowni Państwo, W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego...

W miesiącu sierpniu br. Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego zorganizowała cykl  spotkań otwartych z mieszkańcami gmin wchodzacych w skład LGD.

 

 

Planowane stoisko dotyczyć będzie Kampanii informacyjnej nt. głównych założeń Lokalnej Strategii Działania na lata 2014-2020 i możliwości dofinansowania dla pomysłów i przedsięwzięć dla zainteresowanych mieszkańców.

Serdecznie zapraszamy!

 

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na założenie lub rozwinięcie działalności gospodarczej oraz na przedsięwzięcia, które przewidują budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej lub kulturalnej - na spotkanie, które odbędzie się w Hotelu "Perła Południa" (sala konferencyjna I piętro)  w dniu 31 sierpnia 2016 r.  o godzinie 17:00.

Serdecznie zapraszamy!

 

 Szanowni Państwo

Nasze Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego ma przyjemność zaprosić już po raz piąty na Wyszehradzki Festiwal Kultur, który odbędzie się w dniu 18 września 2016 r. w Nawojowej.
Nasz I festiwal odbył się w roku 2011 w Starokrzepicach, w województwie śląskim, na bazie partnerstwa dwóch LGD: "Pereł Beskidu Sadeckiego" i "Zielonego Wierzchołka Śląska".
Drugi festiwal odbył się w roku 2012 w ramach imprezy "Jesień łabowska" w Łabowej.
W czerwcu 2014 roku po raz pierwszy festiwal "grał" na czterech scenach: w Nawojowej, Trzetrzewinie, Ptaszkowej i Kamionce Wielkiej. Partnerem była wtedy LGD "Korona Sądecka".
W ubiegłym roku IV festiwal odbył się w Nawojowej.
Wyszehradzki Festiwal Kultur, to impreza mająca na celu integrację ludzi, pokoleń i kultur czterech krajów, wchodzących w skład tzw. Grupy V4 ( Polski, Słowacji Czech i Węgier) przy wspólnym tańcu, muzyce i śpiewie.
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli swoją obecnością uświetnicie to kulturalne wydarzenie w naszym regionie.
Liczymy, że spotkamy się na naszym, wspólnym święcie!!

Plakat