Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

 

W związku z aktualizacją  załączników do Strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność na lata 2014 -2020 (LSR): Procedur oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach LSR objętego PROW 2014-2020'' realizowanych przez podmioty inne niż LGD oraz Harmonogramu planowanych naborów,   zachęcamy do zapoznania się z obowiązującymi dokumentami:

Procedury oceny i wyboru operacji w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność"  objetego PROW 2014-2012 realizowanych przez podmioty inne niż LGD - link

Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju loklanego kierowanego przez społeczność - link

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” informuje, iż Zarząd Stowarzyszenia w dniu 24 października 2016 r. Uchwałą nr 38/2016 dokonał zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji , dotyczących oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (konkursy)  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 polegających na doprecyzowaniu opisu, punktacji   lub źródła weryfikacji następujących kryteriów: Doświadczenie Wnioskodawcy, Wysokość wnioskowanego wkładu własnego, Doradztwo w LGD, Tworzenie nowych miejsc pracy, Innowacyjność, Czas realizacji operacji, Zasięg oddziaływania projektu, Kwalifikacje Wnioskodawcy oraz z Kryteriów premiujących: Wykorzystanie lokalnych zasobów i  Grupy defaworyzowane.

Zaktualizowany dokument dostępny jest na naszej stronie internetowej pod linkiem  oraz w Biurze Stowarzyszenia 33-343 Rytro 380.

Uchwała - zmiana kryteriów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Z uwagi na  spotkania konsultacyjne w gminach LGD,  dotyczące zmian w lokalnych kryteriach wyboru operacji -  w dniach 11.10.2016 i 13.10.2016 r. Biuro LGD bedzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

W związku z pojawianiem się szeregu pytań i wątpliwości związanych z zakwalifikowaniem danej pozycji kosztowej we Wniosku o przyznanie pomocy w kwestii środków transportu, w załączeniu przekazujemy wyjaśnienia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotyczące kosztow kwalifikowalnych - środków transportu.

Wyjaśnienia ARiMR - środki transportu

 

W związku z koniecznością aktualizacji Lokalnych kryteriów wyboru operacji –konkursy,  dla operacji planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2014-2020, Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego  zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie uwag  i sugestii  do w/w dokumentu.

Zmiany dotyczące kryteriów wyboru operacji wynikają z regulacji prawnych,  a także zgłaszanych uwag przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa LGD.

Lokalne kryteria wyboru operacji - konkursy.

Uwagi i sugestie dotyczące  zmian lokalnych  kryteriów  wyboru operacji – konkursy prosimy zgłaszać na formularzu – pobierz plik.

Zaproponowane zmiany dotyczące załączonego dokumentu prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@perłybeskidu.pl do dnia 21 października 2016 r.  do godziny 15.30.

Zapraszamy również na spotkania konsultacyjne w sprawie planowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru, społeczność lokalną z gmin  Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro. 

Harmonogram planowanych spotkań konsultacyjnych ze społecznością loklalną w gminach LGD Perły Beskidu Sadeckiego.

 

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych projektach skierowanych do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30+ z terenu naszej LGD, realizowanych przez Fundację Collegium Progressus.

 

 

Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego w ramach  V Jubileuszowego Wyszehradzkiego Festiwalu Kultur w Nawojowej  w dniu 18 września 2016 r. zorganizowała  stoisko informacyjno-promocyjne.

Stoisko zorganizowano w ramach Kampanii informacyjnej nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020. Stoisko było okazją do przekazania zainteresowanym mieszkańcom informacji o zasadach dofinansowania do pomysłów i przedsięwzięć  w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz na przedsięwzięcia, które przewidują budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej lub kulturalnej. Docelowo stoisko było elementem włączania społeczności lokalnej w partnerską współpracę z naszą LGD.

Na naszym stoisku swoje wyroby rękodzieła ludowego prezentowała Pani Janina Mróz.

Fotogaleria z prezentacji stoiska w zakładce Galeria

 

Stoisko zorganizowano w ramach Kampanii informacyjnej nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020. Stoisko było okazją do przekazania zainteresowanym mieszkańcom informacji o zasadach dofinansowania do pomysłów i przedsięwzięć  w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz na przedsięwzięcia, które przewidują budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej lub kulturalnej. Docelowo stoisko było elementem włączania społeczności lokalnej w partnerską współpracę z naszą LGD.

Na naszym stoisku swoje wyroby rękodzieła ludowego prezentowała Pani Barbara Kościółek.

Fotogaleria z organizacji stoiska w zakładce Galeria