Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

38. Posiedzenie Rady Programowej LGD "Perły Beskidu Sądeckiego"

Informujemy, że w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 13:00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego w Piwnicznej Zdrój odbędzie się 38. Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach naborów: 11/2020 i 15/2020 oraz przygotowanie wyjaśnień/uzupełnień dot. naborów: 1/2020, 2/2020 i 4/2020.

INFORMUJEMY, ŻE Z UWAGI NA TRWAJĄCĄ PANDEMIĘ KORONAWIRUSA I WPROWADZONY NA SKUTEK TEGO STAN EPIDEMIOLOGICZNY W POLSCE, PODCZAS POSIEDZENIA ZOSTANĄ ZACHOWANE NIEZBĘDNE WARUNKI UMOŻLIWIAJĄCE PRZEPROWADZENIE POSIEDZENIA W SPOSÓB BEZPIECZNY, Z ZACHOWANIEM OBOWIĄZUJĄCYCH OGRANICZEŃ. 
W CENTRUM ZOSTANĄ ZACHOWANE BEZPIECZNE ODLEGŁOŚCI MIĘDZY UCZESTNIKAMI (MIN. 2 M) ORAZ ZOSTANĄ WYKORZYSTANE ŚRODKI OCHRONY OSOBISTEJ (MASECZKI OCHRONNE, RĘKAWICZKI JEDNORAZOWE, PŁYN DEZYNFEKCYJNY).