Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualizacja Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego Przez Społeczność na lata 2014-2020 - maj 2021 r.

Szanowni Państwo,

W związku z możliwością przewalutowania LSR na Euro w zakresie przeliczenia kwot dla poddziałania 19.2, 19.3 oraz 19.4, zaistniała konieczność aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność (w skrócie: LSR) na lata 2014-2020.

Biorąc powyższe pod uwagę i działając zgodnie z wymogami w tym zakresie, rozpoczynamy proces konsultacji społecznych.

Tym samym Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego zaprasza do zgłaszania uwag i wniosków za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 14 czerwca 2021 roku na adres: biuro@perlybeskidu.pl

Proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020, są również udostępnione do wglądu w Biurze LGD. 

Ponadto zapraszamy na spotkania konsultacyjne w sprawie planowanych zmian w LSR, społeczność lokalną z gmin: Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro - punkty zostaną utworzone w każdej z gmin LGD zgodnie z załączonym harmonogramem.

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (aktualizacja maj 2021 r.)

Formularz zmian

Harmonogram planowanych spotkań konsultacyjnych w gminach LGD Perły Beskidu Sądeckiego dotyczących planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020

Data publikacji: 31.05.2021 r. 

Publikował: Artur Ziółko