Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Ankiety dla mieszkańców gmin obszaru LGD oraz dla beneficjentów PROW 2014-2020

W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną prowadzoną przez zespół Socjometr zachęcamy do udziału w badaniu na temat informacji dotyczących LGD Perły Beskidu Sądeckiego oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020. Ankiety skierowane są do wszystkich mieszkańców obszaru LGD oraz beneficjentów PROW 2014-2020.

Poniżej znajdują się linki do dwóch ankiet przygotowanych przez zespół Socjometr:

1) Ankieta dla mieszkańców z obszaru LGD:

https://docs.google.com/forms/d/1ilnfr4cQ5lYjW41Lo3u9MM7j_vi6gk0AKOW56Hpd7dc/edit?usp=sharing

2) Ankieta dla beneficjentów (osoby fizyczne/podmioty, które podpisały umowę o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020):

https://docs.google.com/forms/d/1ipLlJ9O8WttAmZpAhNxtxVGndT8Wdf5kdR_6STMVl48/edit?usp=sharing

Ankiety będą dostępne również na stronie internetowej LGD: www.perlybeskidu.pl

Dziękujemy wszystkim za udział w badaniu!