Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego uroczyście otwarte!

W dniach 24 i 25 stycznia odbyła się Konferencja dotyczącą realizacji projektu współpracy pn. "Nasze Lokalne Dziedzictwo - poznaj, szanuj, rozwijaj!", w ramach której zostało uroczyście otwarte Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Pereł Beskidu Sądeckiego pn. "Pogranicze wczoraj i dziś".

 

24 stycznia (tj. czwartek) została zorganizowana wycieczka "Zieloną granicą", podczas której uczestnicy pod egidą: przewodnika Józefa Szabli - emerytowanego funkcjonariusza Straży Granicznej oraz st.chor.sztab. Marka Olipry - przedstawiciela Karpackiego Oddziału Straży Granicznej w Nowym Sączu, odwiedzili lokalne, niegdyś działające przejścia graniczne: w Muszynce, w Leluchowie oraz w Piwnicznej-Zdroju. Następnie odbyło się spotkanie w Restauracji Majerzanka z poczęstunkiem.

 

25 stycznia (tj. piątek) o godz. 11:00 nastąpiło utroczyste otwarcie i prezentacja nowopowstałego Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Pereł Beskidu Sądeckiego pn. "Pogranicze wczoraj i dziś" połączone z występem artystycznym zespołu "Piecuchy" z Nawojowej, podsumowaniem projektu współpracy w formie prezentacji oraz przemówieniami licznie zgromadzonych gości, wśród których byli obecni przedstawiciele m.in. władz samorządowych z Polski i Słowacji, Zarządu Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego", Partnerów Projektu z innych Lokalnych Grup Działania oraz laureaci konkursu na Kartkę Bożonarodzeniową. Następnie zaproszeni goście udali się na poczęstunek, który uświetnił występ zespołu Kapela KARPATYA.

 

Wszystkim uczetnikom serdecznie dziękujemu za aktywny udział w Konferencji.

 

P.S. Prezentacja podsumowująca Projekt współpracy pn. "Nasze Lokalne Dziedzictwo - poznaj, szanuj, rozwijaj!" - link