Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Informacja o przeprowadzonym szkoleniu dla członków Rady Programowej

W ramach realizacji Planu Szkoleń na rok 2019, w dniu 26 czerwca 2019 r. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze wczoraj i dziś" w Piwnicznej Zdroju odbyło sie szkolenie dla członków Rady Programowej pn. Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020.

Prowadzący szkolenie Pan Artur Ziółko przedstawił regulacje prawne i wynikające z nich obowiązki dla LGD i organu decyzyjnego, omówił zgodność projektów z LSR, procedur naboru i oceny projektów oraz zgodności projektów z lokalnymi kryteriami wyboru, zapoznał Radę Programową z obowiązującą dokumentacją dotyczącą organizacji pracy Rady oraz oceny i wyboru operacji, przybliżył zasady wypełniania dokumentacji projektowej oraz sposób oceny wniosków, a także istotne informacje ułatwiające ocenę, oraz zaprezentował metodykę oceny za pośrednictwem aplikacji OMIKRON. Następnie odbyła się dyskusja dotycząca kwestii dotyczących organizacji pracy Rady Programowej oraz oceny i wyboru poszczególnych operacji.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Rady Programowej za obecność i aktywny udział w szkoleniu.