Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Informacja o wynikach oceny wniosków złożonych w ramach naborów: 2/2021, 3/2021, 6/2021, 7/2021 i 8/2021

Poniżej przedstawiamy wyniki oceny wniosków złożonych w poszczególnych nabororach: 
(UWAGA: ze względu na ochronę danych osobowych poszczególne informacje w tabelach dotyczące danych osobowych wnioskodawców zostały ukryte. Do pełnej identyfikacji złożonego wniosku wystarczy indywidulany numer nadawany podczas złożenia wniosku, np. 1/2021/1 itd.)

NABÓR 2/2021

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 2/2021

Lista operacji wybranych i niewybranych w kolejności malejącej liczby punktów 2/2021

NABÓR 3/2021

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 3/2021

Lista operacji wybranych i niewybranych w kolejności malejącej liczby punktów 3/2021

NABÓR 6/2021

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 6/2021

Lista operacji wybranych i niewybranych w kolejności malejącej liczby punktów 6/2021

NABÓR 7/2021

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 7/2021

Lista operacji wybranych i niewybranych w kolejności malejącej liczby punktów 7/2021

NABÓR 8/2021

Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR 8/2021

Lista operacji wybranych i niewybranych w kolejności malejącej liczby punktów 8/2021

 

POSIEDZENIE RADY PROGRAMOWEJ:

Protokół z 43. Posiedzenia Rady Programowej z dnia 18.06.2021 r.

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za udział w naborach!