Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Spotkanie informacyjne dla JST oraz organizacji pozarządowych działających na obszarze LGD "Perły Beskidu Sądeckiego"

 W związku z  procesem realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” na lata 2014-2020,  serdecznie zapraszamy Gminy oraz działające na z terenie  LGD Perły Beskidu Sądeckiego organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich,  Ochotnicze Straże Pożarne oraz Parafie na spotkanie, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia 2018r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa  33-343 Rytro 380  (II piętro).

Spotkanie zorganizowane jest w związku z planowanymi w miesiącu kwietniu i maju 2018 r. naborami na ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju na konkursy i projekty grantowe i  będzie miło na celu przybliżenie  zasad i możliwości dofinansowania  dla poszczególnych podmiotów.

Serdecznie zapraszamy!