Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Szkolenia dla Członków Rady Programowej i Pracowników Biura LGD "Perły Beskidu Sądeckiego"

W dniu 5 i 6 grudnia b.r. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego w Piwnicznej Zdroju odbędą się szkolenia dla członków Rady Programowej i pracowników biura LGD "Perły Beskidu Sądeckiego".

Harmonogram szkoleń:

05.12.2019 r. godz. 9:00-15:45 - Szkolenie z zakresu zarządzania projektami grantowymi  (8h) - szkolenie dla pracowników biura LGD i członków Rady Programowej.

06.12.2019 r. godz. 9:00-15:45 - Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - szkolenie dla pracowników biura LGD.

Szkolenia przeprowadzi Pani Marzena Cieślak (Marzena Cieśl;ak Company - Warszawa).

Szkolenia realizowane są zgodnie z harmonogramem Planu Szkoleń na rok 2019.