Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

UWAGA: Ograniczenie pracy biura w związku z pandemią koronawirusa (praca zdalna)

W związku z podjętymi decyzjami na szczeblu krajowym dotyczącymi koronawirusa i pogarszającą się sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce (wprowadzenie stanu pandemii), Zarząd LGD podjął decyzję o ograniczeniu pracy biura od dnia 31.03.2020 r.

Ograniczenie będzie polegało na wprowadzeniu pracy zdalnej przez pracowników biura oraz jednodniowym dyżurem w ciągu tygodnia w biurze LGD w Rytrze (Hotel Perła Południa).

Bezpośredni kontakt z pracownikiem będzie możliwy drogą telefoniczną pod numerem: 603-11-44-89 lub drogą mailową pod adresem: biuro@perlybeskidu.pl


Życzymy dużo zdrowia w tym trudnym okresie.

Zarząd LGD "Perły Beskidu Sądeckiego"