Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

UWAGA: Organizacja pracy biura LGD w związku z sytuacją sanitarno-emidemiologiczną

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce i podjętymi decyzjami na szczeblu krajowym jak i lokalnym dotyczacymi koronowirusa oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje, że zmianie ulega organizacja pracy biura LGD

Doradztwo osobiste w biurze LGD zostaje zawieszone. Istnieje możiwość wyłącznie kontaktu telefonicznego w godz. pracy biura pod numerem telefonu stacjonarnego 18 44 97 135, komórkowego 603 114 489 lub poprzez e-mail: biuro@perlybeskidu.pl. Ewentualne wizyty bezpośrednie w biurze LGD powinny ograniczyć się tylko i wyłącznie w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach aktualnie prowadzonych naborów. 

Informujemy również, że warunki prowadzonych naborów nie ulegają zmianie (terminy, wymagane dokumenty do złożenia wraz z WOPP, dodatkowe warunki naboru itd.).

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wyrozumiałość i ograniczenie wizyt w biurze LGD do niezbędnego minimum.

Życzymy dużo zdrowia,

Zbigniew Jeremenko
Prezes Zarządu