Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

UWAGA WAŻNE: nowy wzór Wniosku o Przyznanie Pomocy w ramach dz. 19.2 (z wyłączeniem projektów grantowych i operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej).

UWAGA WAŻNE! Nowy wzór Wniosku o Przyznanie Pomocy w ramach dz. 19.2 (z wyłączeniem projektów grantowych i operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej)

W niu 02.09.2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przekazał informację o zmianie formularza wniosku o przyznanie pomocy na 4z (DOTYCZY RÓWNIEŻ TRWAJĄCYCH NABORÓW 9/2021 - 13/2021!)

Formularze dostępne na stronie poniżej:

https://www.gov.pl/web/arimr/poddzialanie-192-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc3

Oraz poniżej:

WERSJA 4z (Zgodnie z pismem Zarządzenie Prezesa ARiMR zostało podpisane w dniu 26 sierpnia br. i od tego dnia powinien być stosowany nowy wzór WoPP. Informacja otrzymana z UMWM w dn. 02.09.2021 r.)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy pdf  (wersja 4z)

Formularz wniosku o przyznanie pomocy-excel (wersja 4z)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania pdf (wersja 4z)

Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania-exel (wersja 4z)

Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 4z)

Biznesplan.pdf (wersja 4z)

Biznesplan.docx (wersja 4z)

Biznesplan Inkubatory.pdf (wersja 4z)

Biznesplan Inkubatory.docx (wersja 4z)

Biznesplan (4z) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

Biznesplan Inkubatory (4z) - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (.xlsx)

Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu (4z)

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (4z) -pdf

Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa (4z) -excel

Zasady wypełniania Oświadczenia o wielkości przedsiębiorstwa (4z).