Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia LGD "Perły Beskidu Sądeckiego"

W dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek)  o godz. 15:00 (I termin) oraz 15:15 (II termin) w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze wczoraj i dziś" w Piwnicznej Zdroju, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” za rok 2019.

Program zebrania obejmuje przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Zebraniu.

UWAGA: Informujemy, że z uwagi na trwającą pandemię i wprowadzone restrykcje (Powiat Nowosądecki - strefa żółta), zostaną przedsięwzięte niezbędne środki ostrożności, umożliwiające przeprowadzenie zebrania w sposób bezpieczny (zachowane odstępy, dezynfekcja rąk i powierzchni). Prosimy o bezwzględne przestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa podczas zebrania (maseczka lub przyłbica obowiązkowa).