Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Warsztat refleksyjny

Stowarzyszenie ''Perły Beskidu Sądeckiego' serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 11 lutego 2022 roku (piątek) o godz. 14:00 w Centrum Produktu Turystycznego "Pogranicze wczoraj i dziś" (Piwnice Restauracji Majerzanka, Piwniczna Zdrój, Zagrody 28)

Warsztat refleksyjny stanowi element prowadzonej przez Stowarzyszenie ewaluacji wewnętrznej, której celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jej efektów, działalności Stowarzyszenia, a także zmian na obszarze LGD. Wnioski i dane pozyskane w trakcie warsztatu zostaną ujęte w sprawozdaniu z realizacji LSR za 2021 rok.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w warsztacie refleksyjnym do 10 lutego telefonicznie lub mailowo.