Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Wytyczne nr 7/1/2020 MRiRW (LEADER)

WAŻNE:

Niniejsze Wytyczne zastępują Wytyczne nr 6/4/2017 w zakresie jednolitego i prawidłowego wykonywania przez lokalne grupy działania zadań związanych z realizacją strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z dnia 2 października 2017 r.

Wytyczne obowiązują LGD od dnia 1 grudnia 2020 r. i mają zastosowanie do postępowań w zakresie wyboru operacji oraz postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy wszczętych w terminach składania wniosków, które rozpoczęły bieg po tym dniu oraz postępowań w sprawach dotyczących przyznania pomocy na realizację projektów grantowych wszczętych po tym dniu.

Wytyczne mają zastosowanie także do postępowań wszczętych wcześniej, o ile procedury LGD mające do nich zastosowanie zostały dostosowane do tej wytycznej.


  1. Wytyczne 7/1/2020 (.pdf) – POBIERZ
  2. Załącznik nr 1 do Wytycznych 7/1/2020 (.docx) – POBIERZ
  3. Załącznik nr 2 do Wytycznych 7/1/2020 (.pdf) – POBIERZ
  4. Załącznik nr 2a do Wytycznych 7/1/2020 (.pdf) – POBIERZ
  5. Załącznik nr 3 do Wytycznych 7/1/2020 (.pdf) – POBIERZ
  6. Załącznik nr 4 do Wytycznych 7/1/2020 (.pdf) – POBIERZ