Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Zakończenie konsultacji z mieszkańcami w sprawie planowanych zmian w LSR

W dniach 1 i 2 lipcaa 2019 r.  zgodnie z "Harmonogramem planowanych spotkań konsultacyjnych ze społecznosćią lokalną"  we wszystkich gminach naszego Stowarzyszenia tj.w Rytrze, Piwnicznej-Zdroju, Muszynie, Nawojowej, Łabowej oraz Krynicy- Zdroju, odbyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy brali aktywny udział w konsultacjach.