Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Zaproszenie do udziału w bezpłatnych projektach realizowanych przez Fundację Collegium Progressus.

Szanowni Państwo,

 

Fundacja Collegium Progressus zaprasza osoby bezrobotne i bierne zawodowo (niepełnosprawne i o niskich kwalifikacjach) będących w wieku 30+ zamieszkujących tereny 3 powiatów Województwa Małopolskiego: nowosądeckiego, limanowskiego i gorlickiego do udziału w dwóch w Projektach pn. „Możesz więcej-zyskaj pracę” i „Będę pracować!” realizowanych w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. 

W ramach Projektów wsparciem zostanie objętych 70 osób.

Każdy Uczestnik Projektu skorzysta BEZPŁATNIE z co najmniej 2 form wsparcia: obowiązkowo z pośrednictwa pracy oraz dodatkowo ze szkoleń/kursów zawodowych, a także minimum 3 - miesięcznego płatnego stażu zawodowego. 

 

Wszystkich zainteresowanych uczestnictwem w Projektach serdecznie zapraszamy do siedziby Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu (ul. Jagiellońska 33) na SPOTKANIA INFORMACYJNE, które odbędą się:

 

• w dniu 06 października 2016 r., o godzinie 10:00 (dotyczy Projektu: „Możesz więcej-zyskaj pracę”);

• w dniu 07 października 2016 r., o godzinie 10:00 (dotyczy Projektu: „Będę pracować! ”)

Prosimy również w miarę sposobności o zamieszczenie na stronie internetowej Państwa Instytucji informacji o możliwości skorzystania z udziału w realizowanej przez nas formie wsparcia (w załączeniu przesyłamy dwa ogłoszenia z krótkimi informacjami o Projektach i terminach spotkań informacyjnych).  Z góry dziękujemy.

 

Kontakt:

Fundacja Collegium Progressu

33-318 Gródek nad Dunajcem 28

Tel: (+48) 507 444 236

www.fundacja-cp.pl