Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Zmiana lokalnych kryteriów wyboru operacji - konsultacje społeczne.

W związku z koniecznością aktualizacji Lokalnych kryteriów wyboru operacji –konkursy,  dla operacji planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2014-2020, Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego  zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie uwag  i sugestii  do w/w dokumentu.

Zmiany dotyczące kryteriów wyboru operacji wynikają z regulacji prawnych,  a także zgłaszanych uwag przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa LGD.

Lokalne kryteria wyboru operacji - konkursy.

Uwagi i sugestie dotyczące  zmian lokalnych  kryteriów  wyboru operacji – konkursy prosimy zgłaszać na formularzu – pobierz plik.

Zaproponowane zmiany dotyczące załączonego dokumentu prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@perłybeskidu.pl do dnia 21 października 2016 r.  do godziny 15.30.

Zapraszamy również na spotkania konsultacyjne w sprawie planowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru, społeczność lokalną z gmin  Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro. 

Harmonogram planowanych spotkań konsultacyjnych ze społecznością loklalną w gminach LGD Perły Beskidu Sadeckiego.