Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Dziesiąte urodziny małopolskich LGD

Lokalne Grupy Działania z terenu Małopolski obchodzą w tym roku jubileusz swojej działalności. W trakcie uroczystości (16.10) wicemarszałek Łukasz Smółka i Iwona Gibas, wiceprzewodniczącą sejmiku województwa małopolskiego wręczyli pisemne podziękowania i gratulowali obecnym reprezentantom LGD.

W imieniu samorządu województwa małopolskiego składam na Państwa ręce serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu. Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w aktywność na rzecz Lokalnych Grup Działania. Życzę powodzenia w dalszej pracy na rzecz naszej Małopolski i mam nadzieję na dalszą, owocną współpracę trwającą przynajmniej kolejną dekadę - powiedział wicemarszałek Łukasz Smółka.

Nie sposób przecenić wkładu Lokalnych Grup Działania w rozwój małopolskich miejscowości.

Dzięki Państwa pracy wydajemy fundusze europejskie i wspieramy lokalną społeczność, jednocześnie wspólnie dbając przy tym o to, aby wsparcie otrzymywały dobre i przemyślane projekty. Dzięki takiej współpracy jesteśmy pewni, że z rezultatów tych inwestycji Małopolanie będą korzystać jeszcze przez wiele lat - dodał wicemarszałek Łukasz Smółka.

Warto nadmienić, że jubileusz dziesięciolecia miał charaker umowny. Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" powstało 8 marca 2006 roku, tak więc w tym roku w marcu świętowało swoje...13-lecie działalności!