Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Nasza misja

Misją Stowarzyszenia - jest działanie na rzecz rozwoju społeczno - gospodarczego wspólnot mieszkańców sześciu gmin Beskidu Sądeckiego: Krynicy Zdrój, Łabowej, Muszyny, Nawojowej, Piwnicznej Zdrój oraz Rytra poprzez inwestowanie w ludzi, w ich rozwój i edukację, kultywowanie lokalnych tradycji i kultury, sztuki ludowej.

Podejmowane są różnorodne działania dla wykorzystania walorów turystycznych i rekreacyjnych terenu, oraz rozwój infrastruktury komunalnej.

Cele priorytetowe Stowarzyszenia to: ochrona dziedzictwa kulturowego, podniesienie atrakcyjności turystycznej, ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ładu przestrzennego, poprawa warunków życia mieszkańców, zapewnienie optymalnych warunków kształcenia dzieci, młodzieży i dorosłych.