Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

Informujemy, że z dniem 10.07.2019 r. została zaktualizowana Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  "Perły Beskidu Sądeckiegio" na lata 2014-2020 (w skrócie: LSR). - więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, które planujemy zorganizować w ramach Dnia Piwnicznej w dniu 21 lipca 2019 r. od godz. 11.00-13.00 w Piwnicznej Zdroju (na stadionie KS OGINIWO PIWNICZNA).

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego bedą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014 - 2020.

W ramach stoiska planujemy prezentację produktów regionalnych lub rękodzieła ludowego.

Serdecznie zapraszamy !!!

Plakat promocyjny

W dniach 1 i 2 lipca 2019 r. zgodnie z "Harmonogramem planowanych spotkań konsultacyjnych ze społecznosćią lokalną"  we wszystkich gminach naszego Stowarzyszenia tj.w Rytrze, Piwnicznej-Zdroju, Muszynie, Nawojowej, Łabowej oraz Krynicy- Zdroju, odbyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy brali aktywny udział w konsultacjach.

Stowarzyszenia LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje, że z dniem 28 czerwca b.r. został zaktualizowany Harmonogram planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność.

W ramach realizacji Planu Szkoleń na rok 2019, w dniu 26 czerwca 2019 r. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze wczoraj i dziś" w Piwnicznej Zdroju w godz. 11:00 - 19:00, odbyło sie szkolenie dla członków Rady Programowej pn. Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020.