Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców  może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego.

Bezpłatne doradztwo jest udzielane w formie

:

 

- indywidualnej: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;

 

- telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura;

 

- e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Dołącz do newsletteraAktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy,że w dniiu 17.11.2017 r. zostały zaktualizowane dokumenty dotyczące oceny i wyboru operacji oraz grantobiorców w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  "Perły   Beskidu Sądeckiegio" na lata 2014-2020:

1. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania  lub zmiany kryteriów. 

2. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce  PROW 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanymi dokumentami.

W dniu 15 listopada 2017 r . w Hotelu „Perła Południa” w Rytrze odbyło się szkolenie Rady Programowej Stowarzyszenia Perły Beskidu  Sądeckiego pn. „Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR na lata 2014-2020” - więcej

W dniu 15.11.2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się szkolenie Rady Programowej Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego pn. „Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR na lata 2014-2020”.

Zakres i tematyka szkolenia wynika z "Planu szkoleń dla Rady Programowej, Zarządu i pracowników LGD",  stanowiącym załącznik do Umowy Ramowej podpisanej z Zarządem Województwa Małopolskiego.

Serecznie zapraszamy Radę Programową na szkolenie.

 

W dniach 25-27 października  2017 r. w ramach realizacji "Harmonogramu realizacji Planu komunikacji na 2017 rok"  LGD Perły Beskidu Sądeckiego zorganizowała dyżury w poszczególnych gminach LGD - więcej 

Szanowi Państwo, 

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na podejmowanie, rozwój działalności oraz na przedsięwzięcia, które przewidują  rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej  na dyżury w poszczególnych gminach z terenu naszej LGD   - więcej