Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego ogłasza konkurs na stanowisko: Stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1 etat

Data ogłoszenia: 11.07.2018r.

Szczegóły: ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego ogłasza konkurs na stanowisko: Stanowisko: Specjalista ds. wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Forma zatrudnienia: umowa o pracę, 1 etat

Data ogłoszenia: 25.06.2018r

Szczegóły: ogłoszenie o naborze

Zgodnie z Harmonogramem realizacji Planu Komunikacji na rok 2018, w ramach Spotkań konsultacyjno-doradczych, Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na warszaty wypełniania dokumentacji konkursowej, które odbędą się 25 czerwca 2018 r. w godz. 11.00 - 13.00 w sali konferencyjnej na II piętrze Hotelu Perła Południa w Rytrze.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” wraz z partnerami projektu współpracy „Nasze Lokalne Dziedzictwo - poznaj, szanuj, rozwijaj!” mają przyjemność zaprosić do udziału w „Wyszehradzkim Festiwalu Kultur", który odbędzie się w dniu 17.06.2018 r. w Nawojowej. Wyszehradzki Festiwal Kultur to impreza mająca na celu integrację ludzi, pokoleń i kultur czterech krajów przy wspólnym tańcu, muzyce i śpiewie. Nasze Stowarzyszenie serdecznie zaprasza wszystkich do gościnnej Nawojowej. Festiwalowi towarzyszyć będą promocyjne stoiska z dobrą kuchnią i rękodziełem, darmowe zabawy animacyjne dla dzieci i muchane zamki, pokazy paralotniarzy, pokonkursowe wystawy plastyczne lalek i jajek wielkanocnych, wystawa zdjęć z obszaru LGD Perły Beskidu Sądeckiego oraz partnerów projektu współpracy. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli uświetnicie swoją obecnością to muzyczne i kulturalne wydarzenie w naszym regionie.  

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"- Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" organizuje konkurs na najsmaczniejszą potrawę regionalną.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:
I etap - eliminacje: Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) zarówno z terenu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego jak i z obszaru LGD-ów biorących udział w projekcie współpracy „Nasze Lokalne Dziedzictwo- poznaj, szanuj, rozwijaj”, które złożą wypełnione karty zgłoszeniowe osobiście, e-mailowo lub listownie.
II etap: Do konkursu zostaną zakwalifikowane trzy zwycięskie potrawy.