Slajd Rytro Slajd Krynica Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna

Aktualności

Informujemy, iż  w dniu 17 stycznia  2017 r. o godz. 15.30 zakończyliśmy nabór wniosków na działania z zakresu podejmowania działalności gospodarczej.

W ramach naboru 1/2017 z zakresu podejmowania działalności gospodarczej  do Biura LGD Perły Beskidu Sądeckiego wpłynęło 30 wniosków.

Jednocześnie informujemy, że została rozpoczęta wstępna weryfikacja operacji. Wnioski, które przejdą pozytywnie weryfikację wstępną podlegają dalszej ocenie na podstawie lokalnych  i premiujących kryteriów wyboru. 

Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie wniosków o przyznanie pomocy i życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Szanowni Państwo,

Na podstawie otrzymanej  informacji z Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa  informujemy, iż w związku z nieprawidłowym działaniem Generatora wniosków w poddziałniu 19.2 Wsparcie na  wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność  - mogą wystąpić problemy z działaniem generatora.

W przypadku wystąpienia problemów z działaniem generatora prosimy o sporządzanie wniosków za pośrednictwem aktywnego Exela. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

- podejmowanie działalności gospodarczej

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - więcej 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pierwszej gwiazdki jasnej,jak ta nad Betlejem....
Spokoju, wyciszenia, dystansu do otaczającego świata
Życzeń, co spełniać się będą oraz
Szczerej miłości, wiary i nadziei...
Co nie odstępować będzie nas na krok, przez ten nadchodzący Nowy Rok.

Życzą
Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego wraz z pracownikami Biura LGD
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Informujemy, iż Departament Działań Delegowanych w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczął na stronie internetowej www.arimr.gov.pl / (zakładka FAQ) publikację najczęściej zadawanych pytań oraz odpowiedzi i interpretacji, jakich udzielono zarówno potencjalnym  podmiotom ubiegającym się o przyznanie pomocy jak i podmiotom wdrażającym poszczególne działania/poddziałania/typy operacji w ramach PROW 2014-2020.

ARiMR będzie aktualizowała tabelę cyklicznie co drugi piątek na stronie internetowej pod powyższym linkiem: link

Przyszłych Wnioskodawców zapraszamy do zaponania się z najczęściej zadawanymi pytaniami i  odpowiedzimy na zadane pytania.Tabela zawiera najczęściej pojawiające się pytania, które były kierowane do MRiRW, ARiMR oraz SW wraz z odpowiedziami.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020