Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje, że z uwagi na awarię systemu informatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, aktualnie nie jest możliwe sfinalizowanie procesu aktualizacji LSR i podpisanie stosownego Aneksu. Powyższe jest koniecznie, aby LGD mogło ogłosić planowane nabory wniosków - więcej.

UWAGA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 01.02.2021 r. został zaktualizowany Plan Komunikacji na rok 2021. 

Powodem aktualizacji Planu Komunikacji jest zmiana godzin wydarzenia komunikacyjnego:
- Szkolenie dla Wnioskodawców: w dniu 02.02.2021 r. w godz. 11:00-13:00.

Aktualny Plan Komunikacji na rok 2021 dostępny jest w linku poniżej lub w zakładce PROW 2014-2020 na głównej stronie internetowej LGD.
Plan Komunikacji na rok 2021 (aktualizacja 01.02.2021 r.)

Serdecznie zapraszamy na Szkolenie dla Wnioskodawców w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 r., które odbędzie się w dn. 02.02.2021 r. (wtorek) w godz. 11:00 - 13:00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (piwnice Restauracji Majerzanka-wejście od strony parkingu schody w dół prowadzące do piwnicy), u Zagrody 28,33-350 Piwniczna Zdrój.

Szkolenie realizowane jest w ramach działania komunikacyjnego pn. spotkania konsultacyjno-doradcze i skierowane do wszystkich potencjalnych wnioskodawców. Celem komunikacji jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o wsparciu w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Gorąco zapraszamy do udziału!

UWAGA: Z uwagi na trwającą pandemię na spotkaniu zostaną zachowane wszelkie niezbędne środki ostrożności. Bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos oraz zachować bezpieczny dystans. 

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty wypełniania dokumentacji konkursowej w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 r., które odbędą się w dn. 02.02.2021 r. (wtorek) w godz. 9:00 - 10:30 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (piwnice Restauracji Majerzanka-wejście od strony parkingu schody w dół prowadzące do piwnicy), u Zagrody 28,33-350 Piwniczna Zdrój.

Warsztaty realizowane są w ramach działania komunikacyjnego pn. spotkania konsultacyjno-doradcze i skierowane do wszystkich potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów. Celem komunikacji jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o wsparciu w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów. Udział w warszatatch jest bezpłatny.

Gorąco zapraszamy do udziału!

UWAGA: Z uwagi na trwającą pandemię na spotkaniu zostaną zachowane wszelkie niezbędne środki ostrożności. Bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos oraz zachować bezpieczny dystans. 

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 r., które odbędzie się w dn. 01.02.2021 r. (poniedziałek) w godz. 16:00 - 17:00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (piwnice Restauracji Majerzanka-wejście od strony parkingu schody w dół prowadzące do piwnicy), u Zagrody 28,33-350 Piwniczna Zdrój.

Spotkanie realizowane jest w ramach działania komunikacyjnego pn. spotkania konsultacyjno-doradcze i skierowane do wszystkich potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów. Celem komunikacji jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów projektów o wsparciu w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Gorąco zapraszamy do udziału!

UWAGA: Z uwagi na trwającą pandemię na spotkaniu zostaną zachowane wszelkie niezbędne środki ostrożności. Bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos oraz zachować bezpieczny dystans. W przypadku większej ilości osób obecnych spotkanie zostanie podzielone na grupy.