Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego, informuje, że 44. Posiedzenie Rady Programowej odbędzie się:

15 lipca 2021 r. (czwartek) o godz. 13:00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (Piwnice Restauracji Majerzanka) w Piwnicznej Zdrój (wejście od strony parkingu).

Tematem posiedzenia będzie przygotowanie pisma w/s uzupełnień do naboru 8/2021 oraz ponowna ocena operacji 15/2020/1.

LGD Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 24 czerwca 2021 r. została dokonana aktualizacja zał. 1 do Umowy Ramowej (LSR). Aktualizacja dotyczyła alokowania dodatkowych środków na poddziałanie 19.2.

Strategia dostępna w linku: LSR (aktualizacja 28.06.2021 r.)

UWAGA: zgodnie z uchwałą Zarządu 12/2021 z dn. 28.06.2021 r. wskzana aktualizacja LSR wejdzie w życie dopiero z dniem zaakceptowania alokacji dodatkowych środków przez Zarząd Województwa Małopolskiego, co zostanie wskazane w osobnej informcji. Do tego momentu dokumentem obowiązującym jest LSR zaktualizowany z datą 24.06.2021 r. dostępny TUTAJ lub w zakładce PROW 2014-2020.

 

LGD Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 24 czerwca 2021 r. została dokonana aktualizacja zał. 1 do Umowy Ramowej (LSR). Aktualizacja dotyczyła przewalutowania budżetu strategii na euro.

Strategia dostępna w linku poniżej lub w zakładce PROW 2014-2020.

LSR (aktualizacja 24.06.2021 r.)

Informujemy, iż w dniu 18.06.2021 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów: 2/2021, 3/2021, 6/2021, 7/2021, 8/2021 -więcej informacji.

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego stara się o dodatkowe środki w wysokości 336 000,00 EURO.

Przedstawiamy Państwu do konsultacji społecznych proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Do proponowanych zmian można zgłaszać uwagi na dostępnym poniżej Formularzu zgłaszania uwag.