Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

 

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców  może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego.

Bezpłatne doradztwo jest udzielane w formie

:

 

- indywidualnej: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30;

 

- telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura;

 

- e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 28 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się posiedzenie Rady Programowej. 
Przedmiotem posiedzenia będzie ocena wniosków złożonych w ramach naboru 2/2017 – rozwijanie  działalności gospodarczej.

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 20 kwietnia 2017 r. o godz. 10.00 w Sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa 33-343 Rytro 380 odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia.

Przedmiotem posiedzenia będzie  weryfikacja uzupełnień Urzędu Marszałkowskiego.

Szanowni Państwo,

w związku  z planowaną  korektą  przedsięwzięć i  wskaźników dotyczących projektów współpracy oraz zapisów, które należy  korekcyjnie zmienić lub zaktualizować w „Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność  na lata 2014-2020” rozpoczynamy proces konsultacji społecznych w przedmiotowym zakresie.

Tym samym Zarząd Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego  zaprasza do zgłaszania uwag, za pomocą poniższego Formularza zmian. Swoje propozycje należy przesłać drogą elektroniczną do dnia 26  kwietnia 2017 roku na adres: biuro@perlybeskidu.pl

Proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność  na lata 2014-2020 są również udostępnione do wglądu w Biurze LGD.

Zapraszamy również na spotkania konsultacyjne w sprawie planowanych zmian społeczność lokalną z gmin  Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro

Pliki do pobrania:

Strategia Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność  na lata 2014-2020

Formularz zmian

Harmonogram planowanych spotkań konsultacyjnych w gminach LGD Perły Beskidu Sądeckiego dotyczących planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020.

 

Małopolskie talenty to projekt edukacyjny, którego celem jest wydobycie potencjału, rozwój uzdolnień i wspieranie sukcesów życiowych dzieci i młodzieży z małopolskich szkół - więcej 

 

"Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja, która celem jest wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie "Wsparcie przygotowawcze" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020