Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

W dniu 21.01.2020 r. (wtorek) o godz. 14:00 uplynął termin składania wniosków w ramach naborów od 1/2020 do 9/2020. W ramach przedmiotowych naborów w biurze LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" zostało złożonych łącznie 15 wniosków o przyznanie pomocy.
 
Dziękujemy wnioskodawcom za złożone wnioski oraz życzymy powodzenia na dalszym etapie oceny! - więcej

UWAGA!
(dotyczy Wnioskodawców z zakresu rozwijanie działalności gospodarczej)

Uprzejmie informujemy, że pod ogłoszeniami o naborze wniosków nr 2/2020 na rozwijanie działalności gospodarczej oraz 9/2020 na rozwijanie działalności gospdoarczej (w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku) omyłkowo zostały dołączone niewłaściwe formularze biznesplanu oraz tabeli finansowych do wypełniania biznesplanu (wersja: PROW 2014-2020_19.2_P/3/z).

Poniżej przedkładamy linki do właściwych wersji formularzy dla operacji z zakresu rozwijania działalności gospodarczej:

Biznesplan - wersja .pdf (wersja: PROW 2014-2020_19.2_I/3/z)

Biznesplan - wersja .doc (wersja: PROW 2014-2020_19.2_I/3/z)

Biznesplan - tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 -0 wersja.xlsx

Przed złożeniem wniosków w biurze LGD w ramach naborów na rozwijanie działalnosci prosimy o sprawdzenie czy biznesplan został sporządzony na właściwym formularzu załączonym powyżej.

Przypominamy, że termin naborów 2/2020 i 9/2020 upływa 21 stycznia o godz. 14:00.

Przepraszamy za zaistniałą pomyłkę.

LGD Perły Beskidu Sądeckiego.

Poniżej przedstawiamy wyniki ponownej oceny wniosku 12/2019/8 w ramach naboru na podejmowanie działalności gospodarczej (po uwzględnieniu protestu przez SWM). 
(UWAGA: ze względu na ochronę danych osobowych poszczególne informacje w tabelach dotyczące danych osobowych wnioskodawców zostały ukryte. Do pełnej identyfikacji złożonego wniosku wystarczy indywidulany numer nadawany podczas złożenia wniosku, np. 12/2019/1 itd.)

Lista operacji wybranych i niewybranych w kolejności malejącej liczby punktów 12/2019 (po uwzględnieniu protestu)

Protokół z 35. posiedzenia Rady z dnia 10.01.2020 r.

Informujemy, że w dniu 10 stycznia 2020 r. o godz. 14:00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się 35. Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie ponowna ocena wniosku 12/2019/8 złożonego w ramach naboru 12/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej (po uwzględnieniu prostestu przez SWM).

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" zaprasza wszystkich zainteresowanych na udział w warsztatach wypełniania dokumentacji konkursowej, które odbędą się w siedzibie LGD w Rytrze (Hotel Perła Południa) w dniach:
7 stycznia 2020 r. (wtorek) w godz. 16:00 - 17:30
8 stycznia 2020 r. (środa) w godz. 16:00 - 17:30

Warsztaty realizowane są w ramach Planu Komunikacji na rok 2020.