Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Informacja dotycząca udzielania doradztw i przyjmowania petentów w związku z sytuacją epidemiologiczną w Polsce

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników biura LGD, w związku z trwającą pandemią i zwiększającą się liczbą dobowych przypadków zachorowań na COVID-19, Zarząd Stowarzyszenia LGD ogranicza bezpośrednie przyjmowanie petentów i potencjalnych wnioskodawców w biurze LGD w Rytrze (Hotel Perła Południe Rytro 380) wyłącznie do załatwienia spraw pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa (np. doradztwo punktowane).

W celu uzyskania informacji dotyczących planowanych naborów, warunków przystąpienia do naborów, dokumentacji konkursowej lub innych kwestii dotyczących działalności LGD, prosimy o kontakt mailowy bezpośrednio z pracownikami biura: biuro@perlybeskidu.pl lub telefonicznego 18 4497 135. 

Dziękujemy za zrozumienie. Wprowadzone ograniczenia mają na celu wyłącznie dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak również wszystkich petentów odwiedzających biuro LGD.

Zbigniew Jeremenko
Prezes Zarządu