Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Informacja o przeprowadzonych szkoleniach dla członków Rady Programowej i biura LGD

W ramach realizacji Planu Szkoleń na rok 2019, w dnich 5 i 6 grudnia 2019 r. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze wczoraj i dziś" w Piwnicznej Zdroju, odbyły się szkolenia dla członków Rady Programowej i pracowników Biura LGD Perły Beskidu Sądeckiego

Prowadzący szkolenie niezależny ekspert Pani Marzena Cieślak przeprowadziła dwa szkolenia tematyczne:

Szkolenie z zakresu zarządzania projektami grantowymi  - dla członków Rady Programowej i Pracowników Biura LGD w dn. 05.12.2019 r. w godz. 09:00 - 15:45.

Zasady wypełniania dokumentacji aplikacyjnej i rozliczeniowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" - dla Pracownikow Biura LGD w dn. 06.12.2019 r. w godz. 08:00 - 14:45.

Serdecznie dziękujemy wszystkim członkom Rady Programowej i pracownikom biura LGD za obecność i aktywny udział w szkoleniu.