Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Jubileusz X-lecia Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego

Nasze Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” ma już 10 lat.                                               Uroczystość z okazji tego jubileuszu Zarząd LGD wraz z pracownikami Biura zorganizował w dniu 3 czerwca 2016r. w siedzibie naszego Stowarzyszenia czyli w hotelu „Perła Południa” w Rytrze.

 Oficjalną część uroczystości rozpoczęto Walnym Zebraniem Członków, którą  prowadził Prezes Zarządu Zbigniew Jeremenko, a część artystyczną Pan Andrzej Kotlarz, podczas której występował Zespół Artystyczny „Miniatury” z Krynicy Zdroju, pod kierownictwem Pani Małgorzaty Malczak.                                                                                        

W trakcie Zebrania Prezes Zbigniew Jeremenko podsumował całą dekadę działalności stowarzyszenia, przedstawił 10-letnią historię LGD. Wspomniał również o założycielach, a w szczególności – już nie żyjącego Pana Andrzeja Gryźlaka, którego pamięć uczczono minutą ciszy.                                                                                    

Prezes nakreślił również nowe perspektywy oraz plany na najbliższe lata.                                                                       Były również podziękowania - w imieniu członków Zarządu,  Pani Katarzyna Rymarczyk- Wajda podziękowała Prezesowi- Zbigniewowi Jeremenko, za całokształt pracy podczas tej dekady-za to, że był i jest osobą szczególnie  zaangażowaną w działalność tego Stowarzyszenia. Wielu reprezentantów instytucji współpracujących ze Stowarzyszeniem oraz osób otrzymało pamiątkowe podziękowania, a osobom szczególnie zasłużonym dla naszego LGD wręczono pamiątkową statuetkę „Perły Perłom...”.      

Na tą ważną dla Stowarzyszenia uroczystość licznie przybyli zaproszeni goście:   Pan Leszek Zegzda - przedstawiciel Zarządu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Poseł PiS - Pan Jan Duda, burmistrzowie i wójtowie gmin oraz ich przedstawiciele, Przewodniczący Rad Gmin, Radni Powiatowi Powiatu Nowosądeckiego, członkowie Stowarzyszenia, byli i aktualni pracownicy LGD Perły Beskidu Sądeckiego, właściciele firm z terenu naszego LGD, przedstawiciele słowackich LGD-ów jak i goście ze Słowacji .                                                                                        Po części oficjalnej zaproszono wszystkich przybyłych członków Stowarzyszenia oraz zaproszonych gości na mały poczęstunek. Był jubileuszowy tort- dla ciała oraz dla ducha słowacka kapela „Plavcanka”. Uroczystemu Jubileuszowi towarzyszył kiermasz rękodzielnictwa.                                                                                                   

Pragniemy raz jeszcze podziękować wszystkim osobom, które włączyły się w organizację uroczystości obchodów 10-lecia Lokalnej Grupy Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”.                                                

 Dziękujemy!