Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Spotkania konsultacyjno-doradcze w gminach LGD w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" zaprasza wszystkich mieszkańców gmin z obszaru LGD (Rytro, Piwniczna Zdrój, Muszyna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa) na fachowe, nieodpłatne spotkania konsultacyjno-doradzcze na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości pozyskiwania funduszy w ramach PROW 2014-2020. Utworzenie punktów konsultacyjnych jest elementem realizacji Planu Komunikacji na rok 2021.

W każdej z gmin zostanie utworzony punkt konsultacyjny* w podanym terminie (dokładna lokalizacja punktu i godziny utworzenia punktów konsultacyjnych):

07.06.2021 r. (poniedziałek)

NAWOJOWA:  8:00 - 9:00 (przy Urzędzie Gminy- okolice parkingu przy ul. Ogrodowej)

ŁABOWA:  9:30 - 10:30 (m. Nowa Wieś na parkingu przy Kościele - parafia Rzymskokatolicka pw. Matki Bożej Anielskiej)

KRYNICA-ZDRÓJ:  11:00 - 12:00 (Park przy wejściu na Deptak Spacerowy (od strony Pasażu Krynickiego) przed mostkiem)

08.06.2021 r. (wtorek)

RYTRO:  08:00 - 9:00 (Hotel Perła Południa Rytro 380, Biuro LGD)

PIWNICZNA-ZDRÓJ:   9:30 - 10:30 (Parking przy Restauracji Majerzanka od strony wejścia do Centrum Produktu Turystycznego, Zagrody 28)

MUSZYNA:  11:00 - 12:00 (przy Dworze Starostów obok obwodnicy)

Serdecznie zapraszamy do odwiedzania naszych punktów w gminach.

*Z uwagi na trwającą pandemię wyznaczone miejsca konsultacji zostały „na świeżym powietrzu” poza budynkami przestrzeni publicznej – zostanie przygotowane mobilne oznaczone stoisko LGD. Nie dotyczy Gminy Rytro – miejsce konsultacji stanowi siedzibę biura LGD.