Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Szkolenie dla Wnioskodawców w zakresie podejmowania działalności gospodarczej.

W  ramach "Kampanii informacyjnej nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD" w dniu 12 października 2016  r.  w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze  odbyło sie szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej   (osób fizycznych zamieszkałych na obszarze wiejskim objętym LSR  z Gminy Krynica Zdrój, Gminy Łabowa, Gminy Muszyna, Gminy  Nawojowa, Gminy Piwniczna Zdrój i Gminy Rytro).

Prowadząca szkolenie Pani Liliana Wańczyk przedstawiła podstawowe założenia przyznawania pomocy w zakresie podejmowania działalności gospodarczej wynikające z regulacji prawnych  oraz uwypukliła najważniejsze kwestie z uwzględnieniem interpretacji Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. W  dalszej części szkolenia przybliżono niezbędne dokumenty aplikacyjne do planowanego naboru oraz omówiono sposób wypełniania i przygotowania tych dokumentów. 

Po zakończonym szkoleniu,  udzielono  indywidualnego doradztwa zainteresowanym osobom.

W szkoleniu wzięło udział 26 osób. 

Serdecznie dziękujemy wszystkim zainteresowanym za  obecność i zapraszamy do składania dokumentów  po ogłoszonym naborze.

Prezentacja

Fotogaleria