Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Zaproszenie na V Wyszehradzki Festiwal Kultur do Nawojowej.

 Szanowni Państwo

Nasze Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego ma przyjemność zaprosić już po raz piąty na Wyszehradzki Festiwal Kultur, który odbędzie się w dniu 18 września 2016 r. w Nawojowej.
Nasz I festiwal odbył się w roku 2011 w Starokrzepicach, w województwie śląskim, na bazie partnerstwa dwóch LGD: "Pereł Beskidu Sadeckiego" i "Zielonego Wierzchołka Śląska".
Drugi festiwal odbył się w roku 2012 w ramach imprezy "Jesień łabowska" w Łabowej.
W czerwcu 2014 roku po raz pierwszy festiwal "grał" na czterech scenach: w Nawojowej, Trzetrzewinie, Ptaszkowej i Kamionce Wielkiej. Partnerem była wtedy LGD "Korona Sądecka".
W ubiegłym roku IV festiwal odbył się w Nawojowej.
Wyszehradzki Festiwal Kultur, to impreza mająca na celu integrację ludzi, pokoleń i kultur czterech krajów, wchodzących w skład tzw. Grupy V4 ( Polski, Słowacji Czech i Węgier) przy wspólnym tańcu, muzyce i śpiewie.
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli swoją obecnością uświetnicie to kulturalne wydarzenie w naszym regionie.
Liczymy, że spotkamy się na naszym, wspólnym święcie!!

Plakat