Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Zakończenie spotkań otwartych z mieszkańcami gmin Lokalnej Grupy Działania

Spotkania  zorganizowano w ramach Kampanii informacyjnej nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020.  Spotkania były okazją do przekazania zainteresowanym mieszkańcom informacji o zasadach dofinansowania do pomysłów i przedsięwzięć  w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz na przedsięwzięcia, które przewidują budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej lub kulturalnej.

Osoby biorące udział w spotkaniach szczególnie zainteresowane były intensywnością pomocy, katalogiem kosztów kwalifikowalnych (m.in.  kwalifikowanie różnych środków transportu) oraz  wzorami dokumentów aplikacyjnych, które muszą wypełnić. W przypadku tych  pytań, których nie mozna było zinterpretować na podstawie  obowizujących przepisów,  wystosowano zapytanie do Urzędu Marszałkowskiego.

Cała kampania trwająca od lipca do października br. nie udałaby się , gdyby nie pomoc i zaangażowanie włodarzy gmin oraz pracowników urzędów.                                                                                 

W szczególności dziękujemy dyrekcji  wszystkich  ośrodków kultury z naszego terenu – Pani Janinie Janur z MGOK w Piwnicznej Zdroju, Pani Izabelli Bajorek  z MGOK w Muszynie, Panu Jerzemu Chronowskiemu z GOK-u w Łabowej oraz Janowi Kulpie z GOK-u w Nawojowej.                                        

Chcemy również serdecznie podziękować wszystkim mieszkańcom poszczególnych gmin, którzy uczestniczyli w organizowanych przez nas spotkaniach.

Fotogaleria ze spotkań z mieszkańcami gmin  LGD,  znajduje się w zakładce Galeria