Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Zmiana w lokalnych kryteriach wyboru operacji (konkursy).

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” informuje, iż Zarząd Stowarzyszenia w dniu 24 października 2016 r. Uchwałą nr 38/2016 dokonał zmian w Lokalnych kryteriach wyboru operacji , dotyczących oceny i wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD (konkursy)  w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii  rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 polegających na doprecyzowaniu opisu, punktacji   lub źródła weryfikacji następujących kryteriów: Doświadczenie Wnioskodawcy, Wysokość wnioskowanego wkładu własnego, Doradztwo w LGD, Tworzenie nowych miejsc pracy, Innowacyjność, Czas realizacji operacji, Zasięg oddziaływania projektu, Kwalifikacje Wnioskodawcy oraz z Kryteriów premiujących: Wykorzystanie lokalnych zasobów i  Grupy defaworyzowane.

Zaktualizowany dokument dostępny jest na naszej stronie internetowej pod linkiem  oraz w Biurze Stowarzyszenia 33-343 Rytro 380.

Uchwała - zmiana kryteriów.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------