Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

W dniu 28 września 2020 r. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego w Piwnicznej Zdrój, odbędzie się dedykowane szkolenie dla wszystkich członków Rady Programowej pn. Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020

Szkolenie jest częścią realizacji Planu naprawczego oraz Planu szkoleń dla organów LGD.

W dniu 28 września 2020 r. (poniedziałek)  o godz. 15:00 (I termin) oraz 15:15 (II termin) w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze wczoraj i dziś" w Piwnicznej Zdroju, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” za rok 2019.

Program zebrania obejmuje przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2019 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Zebraniu.

UWAGA: Informujemy, że z uwagi na trwającą pandemię i wprowadzone restrykcje (Powiat Nowosądecki - strefa żółta), zostaną przedsięwzięte niezbędne środki ostrożności, umożliwiające przeprowadzenie zebrania w sposób bezpieczny (zachowane odstępy, dezynfekcja rąk i powierzchni). Prosimy o bezwzględne przestrzeganie nakazu zakrywania ust i nosa podczas zebrania (maseczka lub przyłbica obowiązkowa).

Pragniemy Państwa serdecznie zaprosić do udziału w kolejnej edycji konkursu pn. „TURYSTYCZNE SKARBY MAŁOPOLSKI”, organizowanego przez Województwo Małopolskie we współpracy z Małopolską Organizacją Turystyczną, chciałbym Państwa serdecznie zaprosić do udziału w kolejnym etapie konkursu, tj. głosowaniu na wybranych kandydatów. Głosowanie potrwa do 20 września br

Jednym z kandydatów jest Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego! W kategorii "Unikatowa atrakcja turystyczna" zostało zgłoszone Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze wczoraj i dziś", które zostało utworzone w ramach projektu współpracy. Gorąco zachęcamy do głosowania na naszą lokalną atrakcję turystyczną!

Regulamin konkursu oraz formularz do głosowania dostępne są na specjalnie przygotowanej przez Województwo Małopolskie stronie internetowej konkurs.visitmalopolska.pl.

Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego działając na podstawie pkt. VII Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020 informuje, że zgodnie z treścią informacji o planowaniu realizacji operacji własnej 1/2020/OW, operacji 2/2020/OW oraz operacji 3/2020/OW do dnia 26.08.2020 r. tj. 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnej, nie wpłynęły żadne zgłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej, złożone przed podmioty inne niż LGD, a uprawnione do wsparcia.

W związku z powyższym zgodnie z pkt. VIII Procedury, realizację operacji własnej 1/2020/OW, 2/2020/OW oraz 3/2020/OW planuje Zarząd LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego z siedzibą 33-343 Rytro 380 informuje, że planuje realizację operacji własnej 3/2020/OW w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji - więcej informacji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego z siedzibą 33-343 Rytro 380 informuje, że planuje realizację operacji własnej 2/2020/OW w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji - więcej informacji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego z siedzibą 33-343 Rytro 380 informuje, że planuje realizację operacji własnej 1/2020/OW w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji - więcej informacji.

UWAGA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 06.07.2020 r. został zaktualizowany Plan Komunikacji na rok 2020. 

Powodem aktualizacji Planu Komunikacji jest odwołanie części imprez plenerowych, na których LGD miało utworzyć stoisko promocyjno-informacyjne (z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa).

Aktualny Plan Komunikacji na rok 2020 dostępny jest w linku poniżej lub w zakładce PROW 2014-2020 na głównej stronie internetowej LGD.

Plan Komunikacji na rok 2020 (aktualizacja 06.07.2020 r.)