Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Serdecznie zapraszamy na Spotkanie w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 r., które odbędzie się w dn. 08.01.2021 r. (piątek) w godz. 16:00 - 17:00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (piwnice Restauracji Majerzanka-wejście od strony parkingu schody w dół prowadzące do piwnicy), u Zagrody 28,33-350 Piwniczna Zdrój.

Spotkanie realizowane jest w ramach działania komunikacyjnego pn. spotkania konsultacyjno-doradcze i skierowane do wszystkich potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów. Celem komunikacji jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów projektów o wsparciu w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Gorąco zapraszamy do udziału!

UWAGA: Z uwagi na trwającą pandemię na spotkaniu zostaną zachowane wszelkie niezbędne środki ostrożności. Bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos oraz zachować bezpieczny dystans. W przypadku większej ilości osób obecnych spotkanie zostanie podzielone na grupy.

AKTUALIZACJA: zmiana terminu spotkania 
http://perlybeskidu.pl/edc_media/Lite/Item-0498/TinyFiles/Plan-komunikacji-na-rok-2021-aktualizacja-29.12.-2.pdf

Serdecznie zapraszamy na Szkolenie dla Wnioskodawców w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 r., które odbędzie się w dn. 11.01.2021 r. (poniedziałek) w godz. 11:00 - 13:00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (piwnice Restauracji Majerzanka-wejście od strony parkingu schody w dół prowadzące do piwnicy), u Zagrody 28,33-350 Piwniczna Zdrój.

Szkolenie realizowane jest w ramach działania komunikacyjnego pn. spotkania konsultacyjno-doradcze i skierowane do wszystkich potencjalnych wnioskodawców. Celem komunikacji jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o wsparciu w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Gorąco zapraszamy do udziału!

UWAGA: Z uwagi na trwającą pandemię na spotkaniu zostaną zachowane wszelkie niezbędne środki ostrożności. Bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos oraz zachować bezpieczny dystans. 

AKTUALIZACJA: zmiana terminu szkolenia 
http://perlybeskidu.pl/edc_media/Lite/Item-0498/TinyFiles/Plan-komunikacji-na-rok-2021-aktualizacja-29.12.-2.pdf

Serdecznie zapraszamy na Warsztaty wypełniania dokumentacji konkursowej w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 r., które odbędą się w dn. 11.01.2021 r. (poniedziałek) w godz. 9:00 - 10:30 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (piwnice Restauracji Majerzanka-wejście od strony parkingu schody w dół prowadzące do piwnicy), u Zagrody 28,33-350 Piwniczna Zdrój.

Warsztaty realizowane są w ramach działania komunikacyjnego pn. spotkania konsultacyjno-doradcze i skierowane do wszystkich potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów. Celem komunikacji jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o wsparciu w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów. Udział w warszatatch jest bezpłatny.

Gorąco zapraszamy do udziału!

UWAGA: Z uwagi na trwającą pandemię na spotkaniu zostaną zachowane wszelkie niezbędne środki ostrożności. Bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos oraz zachować bezpieczny dystans. 

AKTUALIZACJA: zmiana terminu warsztatów 
http://perlybeskidu.pl/edc_media/Lite/Item-0498/TinyFiles/Plan-komunikacji-na-rok-2021-aktualizacja-29.12.-2.pdf

Poniżej przedstawiamy Plan komunikacji ze społecznością lokalną na rok 2021*. Plan komunikacji dostępny jest również w zakładce PROW 2014-2020 w podgrupie "Plan komunikacji".

PLAN KOMUNIKACJI NA ROK 2021

*Z uwagi na sytuację sanitarno-epidemiologiczną i wprowadzane ograniczenia informujemy, że Plan komunikacji na rok 2021 może ulegać okresowym aktualizacjom. O każdej aktualizacji będziemy informować w osobnej wiadomości oraz w przedmiotowej zakładce PROW 2014-2020.

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia, pełnych zdrowia, radości i uśmiecha, w sposób szczególny dla wszystkich członków Stowarzyszenia, organów decyzyjnych, wnioskodawców i beneficjentów, życzą:

Prezes Stowarzyszenia „Perły Beskidu Sądeckiego”
wraz z Zarządem oraz Pracownikami Biura

LGD święta 2020 — kopia

W dniu 11 grudnia 2020 r. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego w Piwnicznej Zdrój, odbyło się Spotkanie z potencjalnymi wnioskodawcami i beneficjentami. 

Szkolenie było częścią realizacji Planu Komunikacji na rok 2020.

Dziekujemy wszystkim uczestnikom Spotkania.

UWAGA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w dn. 02.12.2020 r. został zaktualizowany Plan Komunikacji na rok 2020. 

Powodem aktualizacji Planu Komunikacji jest odwołanie poniższych wydarzeń z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa:
- Konferencja okresowa podsumowująca etap wdrażania LSR.
- Konferencje prasowe, objazdowe prezentujące najciekawsze realizacje.

Aktualny Plan Komunikacji na rok 2020 dostępny jest w linku poniżej lub w zakładce PROW 2014-2020 na głównej stronie internetowej LGD.
Plan Komunikacji na rok 2020 (aktualizacja 02.12.2020 r.)

Z uwagi na zbliżający się koniec 2020 roku, Zarząd LGD przygotował resume na temat stopnia realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju (etap wdrażania 2018-2020 r.) wraz z prezentacją dobrych praktyk w postaci dotychczas zrealizowanych projektów przy udziale LGD w ramach PROW 2014-2020 w zakresie rozwoju infraksktury, rozwoju przedsiębiorczości oraz innych operacji - więcej.