Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Serdecznie zapraszamy na spotkanie w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2020 r., które odbędzie się w dn. 11.12.2020 r. (piątek) w godz. 11:00 - 12:30 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (piwnice Restauracji Majerzanka), u Zagrody 28,33-350 Piwniczna Zdrój. 

Spotkanie realizowane jest w ramach działania komunikacyjnego pn. spotkania konsultacyjno-doradcze i skierowane do wszystkich potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów. Celem komunikacji jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców oraz beneficjentów projektów o wsparciu w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów. Udział w spotkaniu jest bezpłatny.

Gorąco zapraszamy do licznego udziału!

UWAGA: Z uwagi na trwającą pandemię na spotkaniu zostaną zachowane wszelkie niezbędne środki ostrożności. Bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos oraz zachować bezpieczny dystans. W przypadku większej ilości osób obecnych spotkanie zostanie podzielone na grupy.

UWAGA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 05.11.2020 r. został zaktualizowany Plan Komunikacji na rok 2020. 

Powodem aktualizacji Planu Komunikacji jest odwołanie imprezy plenerowej w Rytrze, na której LGD miało utworzyć stoisko promocyjno-informacyjne (z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa).

Aktualny Plan Komunikacji na rok 2020 dostępny jest w linku poniżej lub w zakładce PROW 2014-2020 na głównej stronie internetowej LGD.

Plan Komunikacji na rok 2020 (aktualizacja 05.11.2020 r.)

UWAGA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 16.10.2020 r. został zaktualizowany Plan Komunikacji na rok 2020. 

Powodem aktualizacji Planu Komunikacji jest odwołanie części imprez plenerowych, na których LGD miało utworzyć stoisko promocyjno-informacyjne (z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa).

Aktualny Plan Komunikacji na rok 2020 dostępny jest w linku poniżej lub w zakładce PROW 2014-2020 na głównej stronie internetowej LGD.

Plan Komunikacji na rok 2020 (aktualizacja 16.10.2020 r.)

W dniu 28 września 2020 r. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego w Piwnicznej Zdrój, odbyło się dedykowane szkolenie dla wszystkich członków Rady Programowej pn. Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR 2014-2020

Szkolenie było częścią realizacji Planu naprawczego oraz Planu szkoleń dla organów LGD.

W dniu 28.09.2020 r. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze wczoraj i dziś" (piwnice Restauracji Majerzanka) w Piwnicznej Zdroju odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawcze czlonków Stowarzyszenia Perly Beskidu Sądeckiego.

Tematem zebrania było m.in. podumowanie merytoryczne i finansowe dot. roku 2019.

Dziękujemy wszystkim obecnym członkom Stowarzyszenia za udział. 

W dniach 21 i 22 września b.r. odbyły się spotkania konsultacyjne w sprawie planowanych zmian w LSR, społeczność lokalną z gmin: Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro - punkty zostały utworzone w każdej z gmin LGD zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.

Dziękujemy wszystkim za udział w konsultacjach.

W dniu 18.09.2020 r. w godz. 11:00 - 12:30 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (piwnice Restauracji Majerzanka) w Piwnicznej Zdrój odbyło się spotkanie.

Spotkanie realizowane zostało w ramach działania komunikacyjnego pn. spotkania konsultacyjno-doradcze i było skierowane do wszystkich potencjalnych wnioskodawców i beneficjentów. 

Dziękujemy wszystkim za udział.

W związku z planowaną korektą sposobów realizacji, kwot planowanego wsparcia oraz wprowadzeniem nowych wskaźników, zaistniała konieczność aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020 (wrzesień 2020 r.) - więcej

AKTUALIZACJA (23.09.2020): dokonano zmiany nazw wskaźników dotyczących rowerowego projektu współpracy. Projekt zmian z naniesionymi zmianami dostępny TUTAJ.