Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

W związku z koniecznością aktualizacji Lokalnych kryteriów wyboru operacji –konkursy,  dla operacji planowanych do realizacji w ramach Lokalnej Strategii  Rozwoju na lata 2014-2020, Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego  zwraca się z uprzejmą prośbą o przekazanie uwag  i sugestii  do w/w dokumentu.

Zmiany dotyczące kryteriów wyboru operacji wynikają z regulacji prawnych,  a także zgłaszanych uwag przez potencjalnych beneficjentów korzystających z doradztwa LGD.

Lokalne kryteria wyboru operacji - konkursy.

Uwagi i sugestie dotyczące  zmian lokalnych  kryteriów  wyboru operacji – konkursy prosimy zgłaszać na formularzu – pobierz plik.

Zaproponowane zmiany dotyczące załączonego dokumentu prosimy przesyłać na adres e-mail: biuro@perłybeskidu.pl do dnia 21 października 2016 r.  do godziny 15.30.

Zapraszamy również na spotkania konsultacyjne w sprawie planowanych zmian w lokalnych kryteriach wyboru, społeczność lokalną z gmin  Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro. 

Harmonogram planowanych spotkań konsultacyjnych ze społecznością loklalną w gminach LGD Perły Beskidu Sadeckiego.

 

 

Zapraszamy do udziału w bezpłatnych projektach skierowanych do osób bezrobotnych i biernych zawodowo w wieku 30+ z terenu naszej LGD, realizowanych przez Fundację Collegium Progressus.

 

 

Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego w ramach  V Jubileuszowego Wyszehradzkiego Festiwalu Kultur w Nawojowej  w dniu 18 września 2016 r. zorganizowała  stoisko informacyjno-promocyjne.

Stoisko zorganizowano w ramach Kampanii informacyjnej nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020. Stoisko było okazją do przekazania zainteresowanym mieszkańcom informacji o zasadach dofinansowania do pomysłów i przedsięwzięć  w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz na przedsięwzięcia, które przewidują budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej lub kulturalnej. Docelowo stoisko było elementem włączania społeczności lokalnej w partnerską współpracę z naszą LGD.

Na naszym stoisku swoje wyroby rękodzieła ludowego prezentowała Pani Janina Mróz.

Fotogaleria z prezentacji stoiska w zakładce Galeria

 

Stoisko zorganizowano w ramach Kampanii informacyjnej nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020. Stoisko było okazją do przekazania zainteresowanym mieszkańcom informacji o zasadach dofinansowania do pomysłów i przedsięwzięć  w zakresie podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej oraz na przedsięwzięcia, które przewidują budowę, przebudowę, remont ogólnodostępnej niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej, sportowej lub kulturalnej. Docelowo stoisko było elementem włączania społeczności lokalnej w partnerską współpracę z naszą LGD.

Na naszym stoisku swoje wyroby rękodzieła ludowego prezentowała Pani Barbara Kościółek.

Fotogaleria z organizacji stoiska w zakładce Galeria 

 

Już po raz piąty spotkaliśmy się w muzyczno- tanecznej grupie zespołów z czterech państw: Czech, Polski, Słowacji i Wegier. V Jubileuszowy Wyszehradzki Festiwal Kultur organizowany przez nasze Stowarzyszenie odbył się 18 września 2016r. w Nawojowej.

 

 

 

Szanowni  Państwo, 

Serdecznie zapraszamy na szkolenie  w ramach "Kampanii informacyjnej nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD", które odbędzie się w dniu 12 października 2016  r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze.

Planowane szkolenie  skierowane jest do osób fizycznych zamieszkałach na obszarze wiejskim objętym LSR (Gmina Krynica-Zdrój, Gmina Łabowa, Gmina Muszyna, Gmina  Nawojowa, Gmina Piwniczna-Zdrój i Gmina Rytro) - planujących rozpoczęcie działalności  gospodarczej. 

Tematyka szkolenia obejmować będzie zakres związany z planowanym naborem na rozpoczęcie działaności gospodarczej,  sposobie wypełniania i  przygotowania  dokumentów aplikacyjnych. 

Informujemy, że szkolenie dla Wnioskodawców planujących rozwój istniejącej działalności gospodarczej  oraz  na granty odbędzie się na przełomie listopada/grudnia 2016 r. 

Serdecznie zapraszamy!

 

Serdecznie zapraszamy już w niedzielę 18 września 2016 r. do Nawojowej na V  Wyszehradzki Festiwal Kultur.
Wyszehradzki Festiwal Kultur, to impreza mająca na celu integrację ludzi, pokoleń i kultur czterech krajów: Polski, Słowacji Czech i Węgier przy wspólnym tańcu, muzyce i śpiewie.
Będzie nam niezmiernie miło, jeśli swoją obecnością uświetnicie to kulturalne wydarzenie w naszym regionie.
Liczymy, że spotkamy się na naszym, wspólnym święcie!!

W ramach Wyszehradzkiego Festiwalu Kultur w Nawojowej planujemy także zorganizowanie stoiska informacyjno-promocyjnego w ramach Kampanii informacyjnej nt. głównych założeń LSR na lata 2014-2020.

Serdecznie zapraszamy!

 

Szanowni Państwo, W związku z nowelizacją Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego...