Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Informujemy, iż w związku z wyjazdem pracowników Biura na konferencję LEADER  w dniach 01-02 grudnia 2016 r.,   Biuro LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy. 

 

Pan Marek Janczak Wójt Łabowej  i jednocześnie  Wiceprezes  Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego,  ma bardzo ciekawą i nietypową pasję.  Mianowicie, w  wolnych chwilach konstruuje ekomobilne pojazdy i urządzenia - czytaj dalej

 

Szanowni  Państwo, 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego" serdecznie zaprasza na  następujące szkolenia  w ramach "Kampanii informacyjnej nt. zasad oceniania i wyboru operacji przez LGD":

1. Szkolenie dla Wnioskodawców - szkolenie  skierowane   będzie do  przedsiębiorców, dla których miejsce oznaczone adresem, pod którym wykonują działalność gospodarczą, wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR (Gmina Krynica-Zdrój, Gmina Łabowa, Gmina Muszyna, Gmina  Nawojowa, Gmina Piwniczna-Zdrój i Gmina Rytro) - planujących  rozwój działalności gospodarczej z wykorzystaniem dofinansowania  z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Szkolenie odbędzie się w dniu  7 grudnia  2016  r. o godz. 17.00w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze.

2.    Szkolenie dla Wnioskodawców – szkolenie skierowane będzie do Urzędów Gmin z terenu LGD, instytucji kultury i sportu, stowarzyszeń, nieformalnych grup działania i parafii  -  zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w ramach konkursów grantowych.

Szkolenie odbędzie się w dniu  12  grudnia  2016  r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze.

Tematyka szkoleń obejmować będzie zakres związany z planowanymi  naborami  na rozwijanie działalności gospodarczej i konkursy grantowe,  sposobie wypełniania i przygotowania  dokumentów aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników.

Serdecznie zapraszamy!

 

W dniach 15-16 listopada  br. Zarząd, Rada  Programowa oraz pracownicy Biura LGD  „Perły Beskidu Sądeckiego”  uczestniczyli w  wyjazdowym szkoleniu.

 

 

 

Informujemy, iż w związku z udziałem pracowników Biura, Zarządu i Rady Programowej w szkoleniu w dniach 15-16 listopada 2016 r.  Biuro LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy. 

 

W dniu 03 listpada br. w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbyło się Nadwyczajne Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego".

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

LGD Perły Beskidu Sądeckiego w dniu 12 października 2016 r. zorganizowała szkolenie dla potencjalnych wnioskodawców zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej w ramach dofinansowania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 

Informujemy,  że w dniu 31.10.2016 r.  Biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.