Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego stara się o dodatkowe środki w wysokości 336 000,00 EURO.

Przedstawiamy Państwu do konsultacji społecznych proponowane zmiany w Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność.

Do proponowanych zmian można zgłaszać uwagi na dostępnym poniżej Formularzu zgłaszania uwag.

W dniu 12 czerwca 2021 r. od godz. 12.00- 14.00 w Rytrze przy Wiosce Biegowej w Rytrze (przy Hotelu Ryter Ski) podczas imprezy Bieg Wierchami, zostało zorganizowane stoisko promocyjno-informacyjne w Gminie Rytro, w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021.

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020 oraz prezentowali produkty regionalne.

Dziękujemy wszystkim za udział!

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego, informuje, że 42. Posiedzenie Rady Programowej odbędzie się:

18 czerwca 2021 r. (piątek) o godz. 13:00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (Piwnice Restauracji Majerzanka) w Piwnicznej Zdrój (wejście od strony parkingu).

Tematem posiedzenia będzie ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach naborów 2/2021 - 8/2021.

W dniach 7 i 8 czerwca b.r. odbyły się spotkania konsultacyjne w sprawie planowanych zmian w LSR, społeczność lokalną z gmin: Krynica-Zdrój, Muszyna, Nawojowa, Łabowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro - punkty zostały utworzone w każdej z gmin LGD zgodnie z ogłoszonym harmonogramem.

Dziękujemy wszystkim za udział w konsultacjach.

W dniach 7 i 8 czerwca 2021 r., w każdej z gmin z obszaru LGD tj. Nawojowej, Łabowej, Krynicy-Zdrój, Muszyny, Rytra i Piwnicznej Zdrój zostały utworzone punkty konsultacyjno-doradcze, celem informowania społeczności lokalnej na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości pozyskiwania funduszy w ramach PROW 2014-2020.  Utworzenie punktów konsultacyjnych było elementem realizacji Planu Komunikacji na rok 2021.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy skorzystali z punktów konsultacyjno-doradczych w gminach LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, które zostanie zorganizowane w ramach Biegu Wierchami w dniu 12 czerwca 2021 r. od godz. 12.00- 14.00 w Rytrze (Wioska Biegowa w Rytrze -przy Hotelu Ryter Ski).

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego bedą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020.

Stoisko przygotowywane jest w ramach realizacji Planu Komunikacj na rok 2021.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 01.06.2021 r. został zaktualizowany Plan Komunikacji na rok 2021. 

Aktualny Plan Komunikacji na rok 2021 dostępny jest w linku poniżej lub w zakładce PROW 2014-2020 na głównej stronie internetowej LGD.
Plan Komunikacji na rok 2021 (aktualizacja 01.06.2021 r.)

UWAGA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 01.06.2021 r. został zaktualizowany Plan Szkoleń dla Członków Rady Programowej i Pracowników Biura Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego.

Aktualny Plan Szkoleń na rok 2021 dostępny jest w zakładce PROW 2014-2020 na głównej stronie internetowej LGD.

« poprzednia 1 2 3 4 5 6 ... 51 następna »