Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane trasy, miejsca rekreacji, szlaki, ścieżki) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Bliższe informacje: TUTAJ

Pragniemy życzyć pełnych radości i spokoju świąt. Niech ten czas będzie pełen ciepła, rodzinnej atmosfery i wszelkiej pomyślności, a także wielu sukcesów w nadchodzącym 2️⃣0️⃣2️⃣2️⃣ roku! 🎄☃️🎅

Zarząd, Rada oraz Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego" 😊

Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje, że w dniu 29.11.2021 r. odbyło się Posiedzenie Rady, które zajęło się rozpatrzeniem protestów wniesionych przez Wnioskodawców w ramach oceny wniosków: 9/2021/3 oraz 13/2021/2.
Dokumentacja została przekazana do UMWM.

W wyniku rozpatrzenia w/w protestów sytuacja na pierwotnych listach operacji wybranych w ramach naboru 9/2021 i 13/2021 nie uległa zmianie.

Informujemy, iż w dniu 04.11.2021 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów: 9/2021, 11/2021 i 13/2021 -więcej informacji.

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego, informuje, że 47. Posiedzenie Rady Programowej odbędzie się: 4 listopada 2021 r. (czwartek) w Rytrze.

Tematem posiedzenia będzie ocena i wybór operacji złożonych w ramach naborów: 9/2021, 11/2021 i 13/2021.

W dniu 30 września 2021 r. (czwartek)  o godz. 15:00 (I termin) oraz 15:15 (II termin) w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze wczoraj i dziś" w Piwnicznej Zdroju, odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego.

Program zebrania obejmuje przyjęcie sprawozdania finansowego i merytorycznego za rok 2020 oraz udzielenie absolutorium Zarządowi za okres sprawozdawczy.

Zapraszamy wszystkich członków Stowarzyszenia do udziału w Zebraniu.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, które zostanie zorganizowane w ramach Jesieni w Nawojowej w dniu 18 września 2021 (sobota) r. od godz. 15:30 na Stadionie w Nawojowej.


W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego bedą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020. 


Serdecznie zapraszamy!

W dniu 12 września 2021 r. od godz. 13.00- 15.00 w Parku w Łabowej podczas imprezy Jesień Łabowska, zostało zorganizowane stoisko promocyjno-informacyjne w Gminie Łabowa, w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021.


W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020 oraz prezentowali produkty regionalne.

Dziękujemy wszystkim za udział!