Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Piętnaście tysięcy złotych – tyle wynoszą nagrody główne w ogólnopolskich konkursach przygotowanych podczas wyjątkowego święta - Festiwalu Kół Gospodyń Wiejskich „Polska Od Kuchni”. Każde Koło Gospodyń Wiejskich może wziąć udział w dowolnej liczbie konkursów- więcej.

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych (szkolenia z zakresu sieciowania i beskidzkiej współpracy gospodarczej), w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 12.04.2021 od godz. 10:00 do 26.04.2021 do godz. 13.00więcej

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej (w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku), w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 12.04.2021 od godz. 10:00 do 26.04.2021 do godz. 12.00więcej

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 12.04.2021 od godz. 10:00 do 26.04.2021 do godz. 13.00więcej

AKTUALIZACJA: NABÓR WYCOFANY!

Informujemy, że w trosce o bezpieczeństwo Państwa oraz Pracowników biura LGD, w związku z trwającą pandemią i zwiększającą się liczbą dobowych przypadków zachorowań na COVID-19, Zarząd Stowarzyszenia LGD ogranicza bezpośrednie przyjmowanie petentów i potencjalnych wnioskodawców w biurze LGD w Rytrze (Hotel Perła Południe Rytro 380) wyłącznie do załatwienia spraw pilnych i wymagających osobistego stawiennictwa (np. doradztwo punktowane).

W celu uzyskania informacji dotyczących planowanych naborów, warunków przystąpienia do naborów, dokumentacji konkursowej lub innych kwestii dotyczących działalności LGD, prosimy o kontakt mailowy bezpośrednio z pracownikami biura: biuro@perlybeskidu.pl lub telefonicznego 18 4497 135. 

Dziękujemy za zrozumienie. Wprowadzone ograniczenia mają na celu wyłącznie dbanie o zdrowie i bezpieczeństwo zarówno pracowników, jak również wszystkich petentów odwiedzających biuro LGD.

Zbigniew Jeremenko
Prezes Zarządu

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje, że z uwagi na awarię systemu informatycznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, aktualnie nie jest możliwe sfinalizowanie procesu aktualizacji LSR i podpisanie stosownego Aneksu. Powyższe jest koniecznie, aby LGD mogło ogłosić planowane nabory wniosków - więcej.

UWAGA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 01.02.2021 r. został zaktualizowany Plan Komunikacji na rok 2021. 

Powodem aktualizacji Planu Komunikacji jest zmiana godzin wydarzenia komunikacyjnego:
- Szkolenie dla Wnioskodawców: w dniu 02.02.2021 r. w godz. 11:00-13:00.

Aktualny Plan Komunikacji na rok 2021 dostępny jest w linku poniżej lub w zakładce PROW 2014-2020 na głównej stronie internetowej LGD.
Plan Komunikacji na rok 2021 (aktualizacja 01.02.2021 r.)

Serdecznie zapraszamy na Szkolenie dla Wnioskodawców w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021 r., które odbędzie się w dn. 02.02.2021 r. (wtorek) w godz. 11:00 - 13:00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego (piwnice Restauracji Majerzanka-wejście od strony parkingu schody w dół prowadzące do piwnicy), u Zagrody 28,33-350 Piwniczna Zdrój.

Szkolenie realizowane jest w ramach działania komunikacyjnego pn. spotkania konsultacyjno-doradcze i skierowane do wszystkich potencjalnych wnioskodawców. Celem komunikacji jest poinformowanie potencjalnych wnioskodawców o wsparciu w przygotowaniu, realizacji i rozliczeniu projektów. Udział w szkoleniu jest bezpłatny.

Gorąco zapraszamy do udziału!

UWAGA: Z uwagi na trwającą pandemię na spotkaniu zostaną zachowane wszelkie niezbędne środki ostrożności. Bezwzględnie należy zasłaniać usta i nos oraz zachować bezpieczny dystans.