Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniu  26 lutego  2018 r. o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa (II piętro)  odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego.

Przedmiotem posiedzenia będzie dalsza ocena i wybrów  wniosków złożonych w ramach naboru naborów  1/2018, 2/2018 i 3/2018.

Program posiedzenia Rady

Zarząd LGD "Perły Beskidu Sądeckiego” uchwałą z dnia 18 stycznia 2018 r. przyjął  Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” w celu określenia reguł stosowania logo LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” przy realizacji operacji i odpowiednio przy projektach grantowych - zadań przez Grantobiorców w ramach wdrażania LSR - wiecej

Stowarzyszenie LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” informuje, że w dniu 06 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro. Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z przepisami ww. ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311.

Temat zmian

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniu  20  lutego  2018 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa (II piętro)   odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybrów  wnisków złożonych w ramach naboru naborów  1/2018, 2/2018 i 3/2018.

Program posiedzenia Rady Programowej

Małopolskie Bony Rozwojowe to program realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Jego celem jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji małopolskich przedsiębiorców. Z Małopolskich Bonów Rozwojowych mogą skorzystać właściciele i pracownicy zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego - czytaj więcej

Informujemy, iż w dniu 22 stycznia  2018 r. o godz. 14:00 zakończył się nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Do Biura LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” wpłynęło łącznie 18 wniosków, w tym:

1. W ramach naboru 1/2018 w zakresie rozwoju niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej  lub  rekreacyjnej lub kulturalnej  – wpłynęło 7 wniosków.

2. W ramach naboru nr 2/2018 w zakresie rozwoju u niekomercyjnej ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej  – wpłynęły 4 wnioski.

3. W ramach naboru nr 3/2018 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej  -  wpłynęło 7 wniosków.

 Dziękujemy wszystkim Wnioskodawcom za złożenie wniosków o przyznanie pomocy i życzymy powodzenia w dalszych etapach weryfikacji.

Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż w związku z wyjazdem w dniu 17.01.2018 r. części prcowników Biura na szkolenie  dla Lokalnych Grup Działania do Krakowa,  praca Biura LGD Perły Beskidu Sądeckiego  będzie ograniczona.

Za utrudniania przepraszamy.

Szanowni Państwo, 

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu:

Podejmowanie działalności gospodarczej 

w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich- więcej