Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wykonanie kartki bożonarodzeniowej ukaże się w dniu 07 grudnia 2018 r. na naszej stronie oraz na portalu Fb.

Stowarzyszenie  LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" serdecznie zaprasza zainteresowanych do zakupu wydanych przez nas książek autorstwa Andrzeja Górszczyka.

Książkę "RYTRO liryki i żarty" można nabyć w cenie 29 zł w siedzibie Biura LGD - Hotel "Perła Południa" Rytro 380

Gminny Ośrodek Kultury w Nawojowej serdecznie zaprasza na Festiwal Kultury Pogranicza Polsko - Słowackiego w ramach projektu współpracy "NASZE TRADYCJE - NASZE BOGACTWO " w dniu 23 września 2018 r. ( Stadion Sportowy w Nawojowej ).Impreza rozpoczyna się od godziny 11.00 przygotowywaniem potraw regionalnych z obu krajów, natomiast na koncerty zespołów regionalnych z Polski i Słowacji  organizatorzy zapraszają od godziny 13.00.

Stowarzyszenie  Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sadeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno - promocyjne, które planujemy zorganizować w ramach imprezy "Jesień Łabowska" ( Park w Łabowej) w dniu 16 września 2018 r. ( niedziela ) od godz.15.00 - 17.00.

W ramach stoiska, pracownicy Biura Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego będą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej, dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014 - 2020.

W ramach organizowanego stoiska planujemy również prezentację produktu regionalnego.

Serdecznie wszystkich zapraszamy!

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, które planujemy zorganizować w ramach Agropromocji w Nawojowej w dniu 8 września 2018 r. od godz. 13.00-15.00 przy budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych. 

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego bedą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020.

W ramach stoiska planujemy prezentacje produktów regionalnych lub rękodzieła ludowego.

Serdecznie zapraszamy !!!

Bliższe informacje o Agropromocji 2018

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego w dniach 12 sierpnia 2018r. i  14 sierpnia 2018r. gościło ze swoim stoiskiem w Rytrze i Krynicy Zdroju. Stoiska zorganizowano w ramach kampanii aktywizującej i motywującej do realizacji swoich pomysłów w ramach LSR. Stoisko było okazją do przekazania zainteresowanym mieszkańcom informacji o zasadach dofinansowania do pomysłów i przedsięwzięć w ramach realizacji strategii rozwoju.

Lokalna Grupa Działania  Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zgodnie z § 2 ust. 1 pkt.2 lit. c  rozporządzenia wdrażanie LSR - rozwijanie działalności gospodarczej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, które planujemy zorganizować w ramach 52 Festiwalu im. Jana Kiepury w Krynicy-Zdroju  w dniu 14 sierpnia 2018 r. od godz. 15.00-17.00 na Deptaku.

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego bedą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020.

W ramach stoiska planujemy prezentacje produktów regionalnych lub rękodzieła ludowego.

Serdecznie zapraszamy !!!

Bliższe informacje o Festiwalu