Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

 

Informujemy, iż w dniu 08.11.2019 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała ponownej oceny wniosku 5/2019/4 (po uwzględnieniu protestu) oraz oceny protestów złożonych w ramach oceny wniosków 12/2019/6 i 12/2019/8.

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 13:00 w Rytrze (Hotel Perła Południa) odbędzie się Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie ponowna ocena wniosku 5/2019/4 oraz ocena protestów w ramach wniosków 12/2019/6 i 12/2019/8.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  więcej

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego w dniu 27 października 2019 r. w godz. 13:00-15:00 gościło w Rytrze podczas Biegu Bejorów ze swoim stoiskiem informacyjno - promocyjnym. Stoisko zorganizowano w ramach kampanii aktywizującej i motywującej do realizacji swoich pomysłów w ramach LSR. Stoisko było okazją do przekazania zainteresowanym mieszkańcom informacji o zasadach dofinansowania do pomysłów i przedsięwzięć w ramach realizacji strategii rozwoju oraz promowania walorów turystycznych gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego.  więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, które planujemy zorganizować w ramach Biegu Bejorów w dniu 27 października 2019 r. od godz. 13.00- 15.00 w Rytrze (Roztoka Ryterska koło Leśniczówki).

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego bedą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014 - 2020.

Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że w dniu 25 października 2019 r. biuro Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego będzie nieczynne w związku z wyjazdem pracowników biura do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. 
W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 603 11 44 89. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, iż w dniu 23.10.2019 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach nabory 12/2019.

Informujemy, że w dniu 23 października 2019 r. o godz. 14:00 w Rytrze (Hotel Perła Południa) odbędzie się Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie merytoryczna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 12/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej.