Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Szanowni Państwo,

W związku z aktualną sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce i podjętymi decyzjami na szczeblu krajowym jak i lokalnym dotyczacymi koronowirusa oraz zgodnie z zaleceniami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje, że zmianie ulega organizacja pracy biura LGD

Doradztwo osobiste w biurze LGD zostaje zawieszone. Istnieje możiwość wyłącznie kontaktu telefonicznego w godz. pracy biura pod numerem telefonu stacjonarnego 18 44 97 135, komórkowego 603 114 489 lub poprzez e-mail: biuro@perlybeskidu.pl. Ewentualne wizyty bezpośrednie w biurze LGD powinny ograniczyć się tylko i wyłącznie w celu złożenia wniosku o przyznanie pomocy w ramach aktualnie prowadzonych naborów. 

Informujemy również, że warunki prowadzonych naborów nie ulegają zmianie (terminy, wymagane dokumenty do złożenia wraz z WOPP, dodatkowe warunki naboru itd.).

W związku z zaistniałą sytuacją prosimy o wyrozumiałość i ograniczenie wizyt w biurze LGD do niezbędnego minimum.

Życzymy dużo zdrowia,

Zbigniew Jeremenko
Prezes Zarządu

Informujemy, że w dniu 13 marca 2020 r. (piątek) pomimo wyjazdu pracowników biura do Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze wczoraj i dziś" w Piwnicznej Zdroju Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego zapewni obecność jednego pracownika w biurze LGD w celu umożliwienia przyjęcia ewentualnych wniosków składanych w ramach aktualnie trwających naborów. 
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu 603 11 44 89 lub pod adresem e-mail: biuro@perlybeskidu.pl.

Informujemy, iż w dniu 03.03.2020 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów: 1/2020, 2/2020, 4/2020, 5/2020 i 8/2020. -więcej informacji.

Informujemy, że w dniu 3 marca 2020 r. o godz. 13:00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się 37. Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach naborów: 1/2020 - 9/2020 (po uzupełnieniach).

W związku z ogłoszeniem kolejnych naborów wniosków LGD Perły Beskidu Sądeckiego uprzejmie informuje, że w dniu 14 lutego b.r. zmianie uległ Regulamin doradztwa świadczonego przez pracowników LGD Perły Beskidu Sądeckiego.

W związku z powyższym wszystkich potencjalnych Wnioskodawców prosimy o zapoznanie się z nowymi zasadami świadczenia doradztwa przez pracowników LGD - więcej TUTAJ

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: podejmowanie działalności gospodarczej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 09.03.2020 od godz. 9:00 do 23.03.2020 do godz. 14.00więcej

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 09.03.2020 od godz. 9:00 do 23.03.2020 do godz. 14.00więcej

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 09.03.2020 od godz. 9:00 do 23.03.2020 do godz. 14.00więcej