Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

W dniach 23 i 26 marca 2018 r.  zgodnie z "Harmonogramem  planowanych spotkań konsultacyjnych ze społecznosćią lokalną"  we wszystkich gminach naszego Stowarzyszenia , czyli w Nawojowej, Łabowej, Krynicy- Zdroju, Rytrze, Piwnicznej-Zdroju i Muszynie odbyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, kryteriach wyboru operacji  (konkursy, projekty grantowe) oraz Procedurze wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - więcej

W dniu 22 marca 2018r. w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”. W trakcie zebrania Prezes Stowarzyszenia Pan Zbigniew Jeremenko podsumował rok 2017 oraz 4-letnią kadencję Zarządu odczytując „Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego za rok 2017” oraz „Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego za lata 2014-2018”, dziękując równocześnie członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za dotychczasową pracę - czytaj więcej

Informujemy, że w dniu  30.03.2018 r.  Biuro LGD będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

Szanowni Państwo,

W  związku  z planowaną  korektą przedsięwzięć i  wskaźników dotyczących  projektów grantowych i operacji własnych  oraz zapisów, które należy korekcyjnie zmienić lub zaktualizować zaistniała konieczność aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność  na lata 2014-2020 - czytaj dalej

Jesteś przedsiębiorcą?

Chciałbyś rozwijać nowatorskie badania? A może myślisz o tym, aby wprowadzić na rynek nowe produkty lub usługi? Jeśli tak, to już teraz masz szansę otrzymać duże środki na rozwój firmy, w tym wprowadzenie w niej innowacyjnych rozwiązań. Do 25 września można starać się o unijne dotacje, na które samorząd województwa przeznaczył aż 68 mln zł z RPO - czytaj więcej

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego" zgodnie z Rozdziałem IV  § 25 i 26  Statutu,  zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się w dniu 22.03.2018r. o godz. 16.30 (pierwszy termin) i 16.45 (drugi termin) w Hotelu Perła Południa (sala konferencyjna I piętro) 33-343 Rytro 380.

Program Walnego Zebrania

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego ma przyjemność poinformować, że w dniu 9 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie Prezes Stowarzyszenia - Pan Zbigniew Jeremenko podpisał umowę na realizację projektu współpracy pn. "Nasze Lokalne Dziedzictwo - poznaj, szanuj, rozwijaj!"- więcej