Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

W dniu 12 września 2021 r. od godz. 13.00- 15.00 w Parku w Łabowej podczas imprezy Jesień Łabowska, zostało zorganizowane stoisko promocyjno-informacyjne w Gminie Łabowa, w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021.


W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020 oraz prezentowali produkty regionalne.

Dziękujemy wszystkim za udział!

W dniu 11 września 2021 r. od godz. 13.00- 15.00 w Miasteczku Biegowym w Piwnicznej podczas imprezy 12. Festiwal Biegowy, zostało zorganizowane stoisko promocyjno-informacyjne w Gminie Piwniczna Zdrój, w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021.


W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020 oraz prezentowali produkty regionalne.

Dziękujemy wszystkim za udział!

Zapraszamy do udziału w konkursie naszego partnera Marki Lokalnej MIODNY SZLAK. Marka lokalna jest narzędziem promocji Regionu Sądeckiego. Budowana jest w oparciu o lokalne zasoby oraz bogate dziedzictwo kulturowo-historyczne Regionu. Znakiem marki lokalnej wyróżniane są wysoiej jakości produkty, usługi i inicjatywy związane z regionem oferowane i realizowane przez twórców, usługodawców, istytucje i podmioty ekonomii społecznej.

Więcej informacji TUTAJ.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, które zostanie zorganizowane w ramach Jesieni Łabowskiej w dniu 12 września 2021 (niedziela) r. od godz. 13.00- 15.00 w Łabowej (Park w Łabowej).

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego bedą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020.

Stoisko przygotowywane jest w ramach realizacji Planu Komunikacj na rok 2021.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, które zostanie zorganizowane w ramach 12. Festiwalu Biegowego w dniu 11 września 2021 r. (sobota) od godz. 13.00- 15.00 w Piwnicznej Zdrój (Miasteczko Biegowe w Piwnicznej Zdrój).

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego bedą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020.

Stoisko przygotowywane jest w ramach realizacji Planu Komunikacj na rok 2021.

Serdecznie zapraszamy!

UWAGA WAŻNE! Nowy wzór Wniosku o Przyznanie Pomocy w ramach dz. 19.2 (z wyłączeniem projektów grantowych i operacji z zakresu podejmowania działalności gospodarczej)

W dniu 02.09.2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego przekazał informację o zmianie formularza wniosku o przyznanie pomocy na 4z (DOTYCZY RÓWNIEŻ TRWAJĄCYCH NABORÓW 9/2021 - 13/2021!)

Formularze dostępne w informacjach o naborach oraz tutaj

W związku z trwającą ewaluacją zewnętrzną prowadzoną przez zespół Socjometr zachęcamy do udziału w badaniu na temat informacji dotyczących LGD Perły Beskidu Sądeckiego oraz wdrażania LSR w perspektywie finansowej 2014-2020. Ankiety skierowane są do wszystkich mieszkańców obszaru LGD oraz beneficjentów PROW 2014-2020.

Poniżej znajdują się linki do dwóch ankiet przygotowanych przez zespół Socjometr:

1) Ankieta dla mieszkańców z obszaru LGD:

https://docs.google.com/forms/d/1ilnfr4cQ5lYjW41Lo3u9MM7j_vi6gk0AKOW56Hpd7dc/edit?usp=sharing

2) Ankieta dla beneficjentów (osoby fizyczne/podmioty, które podpisały umowę o dofinansowanie w ramach PROW 2014-2020):

https://docs.google.com/forms/d/1ipLlJ9O8WttAmZpAhNxtxVGndT8Wdf5kdR_6STMVl48/edit?usp=sharing

Ankiety będą dostępne również na stronie internetowej LGD: www.perlybeskidu.pl

Dziękujemy wszystkim za udział w badaniu!

W dniu 21 sierpnia 2021 r. od godz. 15.00- 17.00 w Tyliczu (na Boisku Sportowym) podczas imprezy Festyn rodzinny w Tyliczu, zostało zorganizowane stoisko promocyjno-informacyjne w Gminie Krynica-Zdrój, w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2021.

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020 oraz prezentowali produkty regionalne.

Dziękujemy wszystkim za udział!