Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

 

Informujemy, że w dniu 8 listopada 2019 r. o godz. 13:00 w Rytrze (Hotel Perła Południa) odbędzie się Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie ponowna ocena wniosku 5/2019/4 oraz ocena protestów w ramach wniosków 12/2019/6 i 12/2019/8.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich  więcej

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego w dniu 27 października 2019 r. w godz. 13:00-15:00 gościło w Rytrze podczas Biegu Bejorów ze swoim stoiskiem informacyjno - promocyjnym. Stoisko zorganizowano w ramach kampanii aktywizującej i motywującej do realizacji swoich pomysłów w ramach LSR. Stoisko było okazją do przekazania zainteresowanym mieszkańcom informacji o zasadach dofinansowania do pomysłów i przedsięwzięć w ramach realizacji strategii rozwoju oraz promowania walorów turystycznych gmin wchodzących w skład Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego.  więcej

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, które planujemy zorganizować w ramach Biegu Bejorów w dniu 27 października 2019 r. od godz. 13.00- 15.00 w Rytrze (Roztoka Ryterska koło Leśniczówki).

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego bedą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014 - 2020.

Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że w dniu 25 października 2019 r. biuro Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego będzie nieczynne w związku z wyjazdem pracowników biura do Urzędu Marszałkowskiego w Krakowie. 
W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 603 11 44 89. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, iż w dniu 23.10.2019 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach nabory 12/2019.

Informujemy, że w dniu 23 października 2019 r. o godz. 14:00 w Rytrze (Hotel Perła Południa) odbędzie się Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie merytoryczna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 12/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej.

W ubiegła środę 16 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przeprowadzono uroczystą Małopolską Galę Lokalnych Grup Działania. Podziękowania za lata współpracy dla Lokalnych Grup Działania złożył wicemarszałek Łukasz Smółka. Na Gali obecni byli przedstawiciele Zarządu, Rady Programowej oraz biura Stowarzyszenia LGD "Perły Beskidy Sądeckiego".