Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Informujemy, że w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 13:00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego w Piwnicznej Zdrój odbędzie się 39. Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie protestu dot. wniosku 1/2020/4.

Informujemy, iż w dniu 20.05.2020 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów: 11/2020 i 15/2020 - więcej informacji

(aktualizacja z dn. 03.07.2020 r.) UWAGA: w związku z koniecznością uzupełnienia dokumentacji dot. wyboru operacji w ramach naboru 15/2020, Rada z dn. 03.07.2020 r. przyjęła Uchwały korygujące oczywiste omyłki w załącznikach do Uchwał przyjmujących "Listę operacji zgodnych z ogłoszeniem o naborze wniosków oraz z LSR" oraz "Listę operacji wybranych w kolejności malejącej liczny punktów". Omyłki dotyczyły błędnego wskazania terminu złożenia wniosku w LGD oraz ustalonej kwoty wsparcia.

Ponadto pod linkiem do protokołu z posiedzenia w dn. 20.05.2020 r. został wskazany fragment, w którym Rada omyłkowo wprowadziła nieprawidłowy nr wniosku.

Informujemy, że w dniu 20 maja 2020 r. o godz. 13:00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego w Piwnicznej Zdrój odbędzie się 38. Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach naborów: 11/2020 i 15/2020 oraz przygotowanie wyjaśnień/uzupełnień dot. naborów: 1/2020, 2/2020 i 4/2020.

Kto może skorzystać z bonu rekompensacyjnego? Gdzie składać wnioski? Co to jest pożyczka obrotowa i na co można ją przeznaczyć? Odpowiedzi na te i szereg innych pytań udzielą praktycy - przedstawiciele instytucji odpowiedzialnych za wdrożenie mechanizmów wsparcia. Webinarium odbędzie się już w najbliższą środę (6.05.2020) o godz. 10 na turystycznym profilu Odkryj Małopolskę na Facebooku. więcej

Z okazji nadchodzących Świąt Wielkanocnych, chcielibyśmy w imieniu
Stowarzyszenia LGD "Perły Beskidu Sądeckiego złożyć Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, oraz dużo wytrwałości, by już niebawem móc dzielić się radością wraz z wszystkimi najbliższymi.
Wesołego Alleluja życzy Zarząd i pracownicy LGD "Perły Beskidu Sądeckiego"!

Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, przygotowała zmianę przepisów dot. wdrażania Programu (w ramach „II Tarczy Antykryzysowej”) - więcej informacji

W związku z podjętymi decyzjami na szczeblu krajowym dotyczącymi koronawirusa i pogarszającą się sytuacją sanitarno-epidemiologiczną w Polsce (wprowadzenie stanu pandemii), Zarząd LGD podjął decyzję o ograniczeniu pracy biura od dnia 31.03.2020 r.

Ograniczenie będzie polegało na wprowadzeniu pracy zdalnej przez pracowników biura oraz jednodniowym dyżurem w ciągu tygodnia w biurze LGD w Rytrze (Hotel Perła Południa).

Bezpośredni kontakt z pracownikiem będzie możliwy drogą telefoniczną pod numerem: 603-11-44-89 lub drogą mailową pod adresem: biuro@perlybeskidu.pl


Życzymy dużo zdrowia w tym trudnym okresie.

Zarząd LGD "Perły Beskidu Sądeckiego"

Bardzo prosimy wszystkich beneficjentów programu PROW 2014-2020 prosimy o zapoznanie się z komunikatem przygotowanym przez Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego - więcej.

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW