Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, które zostanie zorganizowane w ramach Biegu Wierchami w dniu 18 czerwca 2022 r. od godz. 10.00- 12.00 w Rytrze (Wioska Biegowa w Rytrze - przy Hotelu Ryter Ski).

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego bedą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020.

Stoisko przygotowywane jest w ramach realizacji Planu Komunikacj na rok 2022.

Serdecznie zapraszamy!

Informujemy, że w dniach 6 i 7 czerwca 2022 r. biuro Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego będzie nieczynne w związku z prowadzonymi punktami konsultacyjnymi w gminach.
W sprawach pilnych prosimy o kontakt poprzez e-mail biuro@perlybeskidu.pl lub pod numerem telefonu 603 11 44 89.

Za utrudnienia przepraszamy.

Stowarzyszenie "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje, że w dniu 01.06.2022 r. odbyło się Posiedzenie Rady, które zajęło się rozpatrzeniem protestu. Dokumentacja została przekazana do UMWM.

Lista operacji 

Protokół 

Szanowni Państwo,

mając na uwadze zapisy §5 umów o przyznanie pomocy dla poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020" przypominamy o konieczności złożenia  do Zarządu Województwa wypełnionej informacji z realizacji biznesplanu/po realizacji operacji. W przypadku braku jej złożenia Samorząd Województwa Małopolskiego dwukrotnie wzywa beneficjenta do jej przedłożenia. Jeśli beneficjent pomimo dwukrotnego wezwania nie przedłoży w SWM przedmiotowej informacji następuję wypowiedzenie umowy i windykacja otrzymanych przez Niego środków.

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na szkolenie dla wnioskodawców, które odbędzie się 28 czerwca 2022r. w godz. 16.00 - 17.30 w sali Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Pereł Beskidu Sądeckiego "Pogranicze Wczoraj i Dziś" (ul. Zagrody 28, 33-350 Piwniczna Zdrój). 

Zapisy pod numerem telefonu - 18 44 97 135

lub mailowo: biuro@perlybeskidu.pl

 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że ostatni nabór wniosków dotyczący rozwoju działalności gospodarczej zostanie przeprowadzony po uzgodnieniu terminu z Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.

Już teraz zachęcamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego.

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że nabór wniosków dotyczący podejmowania działalności gospodarczej zostanie przeprowadzony w terminie 01.07.2022-15.07.2022 r.

Ogłoszenie o naborze będzie opublikowane 15.06.2022 r.

Zgodnie z realizacją planu komunikacji przeprowadzone zostanie szkolenie oraz warsztaty wypełniania dokumentacji dla zainteresowanych. 

Już teraz zachęcamy do kontaktu z biurem Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego !!!

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na warszaty wypełniania dokumentacji konkursowej, które odbędą się 21 czerwca 2022r. w godz. 16.00 - 17.30 w sali Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego Pereł Beskidu Sądeckiego "Pogranicze Wczoraj i Dziś" (ul. Zagrody 28, 33-350 Piwniczna Zdrój). 

Zapisy pod numerem telefonu - 18 44 97 135

lub mailowo: biuro@perlybeskidu.pl