Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

 

W ramach realizacji Planu Szkoleń na rok 2019, w dnich 5 i 6 grudnia 2019 r. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze wczoraj i dziś" w Piwnicznej Zdroju, odbyły się szkolenia dla członków Rady Programowej i pracowników Biura LGD Perły Beskidu Sądeckiego. więcej

Informujemy, iż w dniu 05.12.2019 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naboru 13/2019.

Informujemy, że w związku realizacją Planu Szkoleń przez pracowników biura LGD, w dniach 5 i 6 grudnia 2019 r. biuro Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego będzie nieczynne

W przypadku spraw pilnych, pracownicy biura będą dostępni w miejscu szkolenia poza lokalizacją biura LGD, tj. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze wczoraj i dziś" w Piwnicznej Zdroju (ul. Zagrody 26) lub pod numerem telefonu 603 11 44 89.

Za utrudnienia przepraszamy.

W dniu 5 i 6 grudnia b.r. w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego w Piwnicznej Zdroju odbędą się szkolenia dla członków Rady Programowej i pracowników biura LGD "Perły Beskidu Sądeckiego".

Szkolenia realizowane są zgodnie z harmonogramem Planu Szkoleń na rok 2019. - więcej

Informujemy, że w dniu 5 grudnia 2019 r. o godz. 16:00 w Piwnicznej Zdrój (Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze Wczoraj i Dziś") odbędzie się 34. Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie merytoryczna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 13/2019 na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej.

W dniu 26.11.2019 r. (wtorek) o godz. 14:00 uplynął termin składania wniosków w ramach naboru 13/2019 na rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej. Łącznie do biura LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" wpłynął 1 wniosek o przyznanie pomocy.

Dziękujemy wnioskodawcom za złożone wnioski oraz życzymy powodzenia na dalszym etapie oceny!

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego uprzejmie informuje, że w dniach 30.11.2019 r. (sobota), 07.11.2019 r. (sobota) oraz 14.12.2019 r. (sobota) biuro LGD będzie czynne w godz. 7:30-15:30. 

Dodatkowe dyżury w soboty mają na celu odpracowanie dni roboczych w okresie okołoświątecznym.  W okresie świąteczno-noworocznym biuro LGD będzie nieczynne. 

Informujemy, że w dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 14:00 w Rytrze (Hotel Perła Południa) odbędzie się Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie przygotowanie uzupełnień do naboru 5/2019 (ponowna ocena) oraz 12/2019.