Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

 

Informujemy, że w związku z wyjazdem pracowników biura, członków Zarządu oraz Rady Programowej LGD na uroczystą galę organizowaną przez Urząd Marszałkowski w Krakowie z okazji 10-lecia działalności Lokalnych Grup Działania, biuro będzie czynne w dniach:
16.10.2019 r. (środa) - do godz. 13:00
17.10.2019 r. (czwartek) - do godz. 12:00
W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 603 11 44 89. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że w dniu 11 października 2019 r. o godz. 14:00 w Rytrze (Hotel Perła Południa) odbędzie się Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie zapoznanie się i wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 12/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej.

W dniu dzisiejszym tj. 30.09.2019 r. o godz. 14:00 uplynął termin składania wniosków w ramach naboru 12/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej. Łącznie do biura LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" wpłynęło 9 wniosków o przyznanie pomocy.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożone wnioski oraz życzymy powodzenia na dalszym etapie oceny!

Informujemy, iż w dniu 24.09.2019 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów 4/2019 i 5/2019.

Informujemy, że w dniu 24 września 2019 r. o godz. 14:30 w Rytrze (Hotel Perła Południa) odbędzie się Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach naborów 4/2019 na rozwijanie odólnodostępnej i niekomercyjnej infrasktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 5/2019 na rozwijanie działalności gospodarczej.

W dniu dzisiejszym tj. 16.09.2019 r. o godz. 14:00 uplynął termin naborów wniosków nr 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019 . Łącznie do biura LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom.

|aktualizacja 20.09.2019r. - złożone wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawcę z dniem 20 września 2019 r.|

Informujemy,  że w związku z uczestnictwem przedstawicieli biura LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" na Spotkaniu podsumowującym z dyskusją na temat kierunków rozwoju sieci współpracy partnerskiej, które odbędzie się w dniu 13.09.2019 r. (piątek) w Muszynie, biuro LGD będzie nieczynne.

Spotkanie jest etapem operacji realizowanej przez Federację LGD Małopolska pn. „Wypracowanie modelu współpracy lokalnych grup działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 603-114-489.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na stoisko informacyjno-promocyjne, które planujemy zorganizować w ramach Jesieni Łabowskiej w dniu 15 września 2019 r. od godz.13.00- 15.00 w Łabowej (teren Parku w Łabowej).

W ramach stoiska, pracownicy Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego bedą oferowali doradztwo i konsultacje dla społeczności lokalnej dotyczące możliwości dofinansowania na realizację własnych pomysłów w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju LGD Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014 - 2020.

W ramach stoiska planujemy prezentację produktów regionalnych lub rękodzieła ludowego.

Serdecznie zapraszamy!