Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

 

W ubiegła środę 16 października w Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie przeprowadzono uroczystą Małopolską Galę Lokalnych Grup Działania. Podziękowania za lata współpracy dla Lokalnych Grup Działania złożył wicemarszałek Łukasz Smółka. Na Gali obecni byli przedstawiciele Zarządu, Rady Programowej oraz biura Stowarzyszenia LGD "Perły Beskidy Sądeckiego".

Informujemy, że w związku z wyjazdem pracowników biura, członków Zarządu oraz Rady Programowej LGD na uroczystą galę organizowaną przez Urząd Marszałkowski w Krakowie z okazji 10-lecia działalności Lokalnych Grup Działania, biuro będzie czynne w dniach:
16.10.2019 r. (środa) - do godz. 13:00
17.10.2019 r. (czwartek) - do godz. 12:00
W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 603 11 44 89. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że w dniu 11 października 2019 r. o godz. 14:00 w Rytrze (Hotel Perła Południa) odbędzie się Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie zapoznanie się i wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naboru 12/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej.

W dniu dzisiejszym tj. 30.09.2019 r. o godz. 14:00 uplynął termin składania wniosków w ramach naboru 12/2019 na podejmowanie działalności gospodarczej. Łącznie do biura LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" wpłynęło 9 wniosków o przyznanie pomocy.

Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom za złożone wnioski oraz życzymy powodzenia na dalszym etapie oceny!

Informujemy, iż w dniu 24.09.2019 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów 4/2019 i 5/2019.

Informujemy, że w dniu 24 września 2019 r. o godz. 14:30 w Rytrze (Hotel Perła Południa) odbędzie się Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena merytoryczna wniosków złożonych w ramach naborów 4/2019 na rozwijanie odólnodostępnej i niekomercyjnej infrasktury turystycznej i rekreacyjnej oraz 5/2019 na rozwijanie działalności gospodarczej.

W dniu dzisiejszym tj. 16.09.2019 r. o godz. 14:00 uplynął termin naborów wniosków nr 6/2019, 7/2019, 8/2019, 9/2019, 10/2019, 11/2019 . Łącznie do biura LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" wpłynęły 3 wnioski o przyznanie pomocy. Dziękujemy wszystkim wnioskodawcom.

|aktualizacja 20.09.2019r. - złożone wnioski zostały wycofane przez Wnioskodawcę z dniem 20 września 2019 r.|

Informujemy,  że w związku z uczestnictwem przedstawicieli biura LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" na Spotkaniu podsumowującym z dyskusją na temat kierunków rozwoju sieci współpracy partnerskiej, które odbędzie się w dniu 13.09.2019 r. (piątek) w Muszynie, biuro LGD będzie nieczynne.

Spotkanie jest etapem operacji realizowanej przez Federację LGD Małopolska pn. „Wypracowanie modelu współpracy lokalnych grup działania”, współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt pod numerem telefonu 603-114-489.