Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 09.03.2020 od godz. 9:00 do 23.03.2020 do godz. 14.00więcej

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej (wykorzystanie nowych technologii), w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 09.03.2020 od godz. 9:00 do 23.03.2020 do godz. 14.00więcej

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej, w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 09.03.2020 od godz. 9:00 do 24.03.2020 do godz. 14.00więcej

Stowarzyszenie ''Perły Beskidu Sądeckiego' serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 26 lutego 2020 roku tj. środa o godz. 09.00 - 15.00 w sali konferencyjnej na II pietrze Hotelu Perła Południa. 

Warsztat refleksyjny stanowi element prowadzonej przez Stowarzyszenie ewaluacji wewnętrznej, której celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jej efektów, działalności Stowarzyszenia, a także zmian na obszarze LGD. Wnioski i dane pozyskane w trakcie warsztatu zostaną ujęte w sprawozdaniu z realizacji LSR za 2019 rok.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w warsztacie refleksyjnym do 24 lutego 2019 roku telefonicznie lub mailowo.

W dniu 14.02.2020 r. odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia LGD Perły Beskidu Sądeckiego, podczas którego została przyjęta zmiana Regulaminu Doradztwa świadczonego przez pracowników LGD Perły Beskidu Sądeckiego.

Zmiana regulaminu jest elementem realizacji planu naprawczego LGD Perły Beskidu Sądeckiego w zakresie poprawy skuteczności doradztwa - doradztwo pełnej dokumentacji aplikacyjnej.

Regulamin doradztwa z dn. 14.02.2020 r. dostępny jest w linku na głównej stronie internetowej oraz TUTAJ.

W dniu 10 lutego 2020 r. w godz. 11:00 - 13:00 w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południe w Rytrze odbyło się Szkolenie dla Wnioskodawców (szczególnie dla operacji z zakresu podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej). Szkolenie zostało zorganizowane w ramach realizacji Planu Komunikacji na rok 2020.

W szkoleniu uczestniczyli mieszkańcy gmin z obszaru LGD (Rytro, Piwniczna Zdrój, Muszyna, Krynica-Zdrój, Łabowa, Nawojowa). więcej

Informujemy, że w dniu 13 lutego 2020 r. o godz. 13:00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się 36. Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie wstępna ocena wniosków złożonych w ramach naborów: 1/2020 - 9/2020.

AKTUALIZACJA: Rada wezwała część wnioskodawców do złożenia uzupełnień na podstawie Procedury oceny i wyboru operacji w ramach naboru wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020 (Pkt. III, ppk. 13).
Dalsza ocena merytoryczna zostanie dokonana po złożeniu uzupełnień przez Wnioskodawców (lub po upływie terminu na złożenie uzupełnień). 

W dniach 3, 4 i 5 lutego 2020 r., w każdej z gmin z obszaru LGD tj. Nawojowej, Łabowej, Krynicy-Zdrój, Muszyny, Rytra i Piwnicznej Zdrój zostały utworzone punkty konsultacyjno-doradcze, celem informowania społeczności lokalnej na temat działalności Lokalnej Grupy Działania oraz możliwości pozyskiwania funduszy w ramach PROW 2014-2020.  Utworzenie punktów konsultacyjnych było elementem realizacji Planu Komunikacji na rok 2020.

Dziękujemy wszystkim mieszkańcom, którzy skorzystali z punktów konsultacyjno-doradczych w gminach LGD - więcej.