Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.

 
 ANKIETA  dotycząca  jakości  udzielonego doradztwa  przez  pracowników  Biura  Lokalnej  Grupy  Działania  Perły  Beskidu  Sądeckiego

 

Ochrona Danych Osobowych - Ogólna klauzula informacyjna

 

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA LGD
ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW
ANKIETA DLA BENEFICJENTÓW

Bezpłatne doradztwo

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskidu Sądeckiego. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

PRACE NAD LSR NA LATA 2023-2027

\

 

 

 

Aktualności

 

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że w dniu 25.03.2022 r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów: 2/2022.

Lista operacji zgodnych z LSR

Lista operacji wybranych 

Protokół z 49 posiedzenia Rady Programowej  

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że 49 posiedzenie Rady Programowej odbedzie się 25 marca 2022r. o godz. 16 w Rytrze. Tematem posiedzenie będzie ocena i wybów operacji złożonych w ramach naboru nr 2/2022. 

W ramach przeprowadzonego naboru wniosków nr 3/2022 do biura LGD wpłynęły 4 wnioski. 

Dziękujujemy Wnioskodawcom i życzymy powodzenia na dalszym etapie oceny. 

Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwijanie działalności gospodarczej (w oparciu o nowe technologie przyjazne środowisku), w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w terminie od 01.03.2022 od godz. 10:00 do 15.03.2022 do godz. 13.00więcej

W ramach przeprowadzonych naborów:

Nabór wniosków 1/2022 - Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane trasy, miejsca rekreacji, ścieżki, szlaki turystyczne) -  wpłynął 1 wniosek.

Nabór wniosków 2/2022 - Zachowanie dziedzictwa lokalnego - wpłynał 1 wniosek.

Dziękujemy wnioskodawcom za złożone wnioski i życzymy powodzenia na dalszym etapie oceny.

Stowarzyszenie ''Perły Beskidu Sądeckiego' serdecznie zaprasza do udziału w warsztacie refleksyjnym, który odbędzie się 11 lutego 2022 roku (piątek) o godz. 14:00 w Centrum Produktu Turystycznego "Pogranicze wczoraj i dziś" (Piwnice Restauracji Majerzanka, Piwniczna Zdrój, Zagrody 28)

Warsztat refleksyjny stanowi element prowadzonej przez Stowarzyszenie ewaluacji wewnętrznej, której celem jest bieżąca analiza procesu wdrażania LSR i jej efektów, działalności Stowarzyszenia, a także zmian na obszarze LGD. Wnioski i dane pozyskane w trakcie warsztatu zostaną ujęte w sprawozdaniu z realizacji LSR za 2021 rok.

Prosimy o zgłaszanie chęci udziału w warsztacie refleksyjnym do 10 lutego telefonicznie lub mailowo.

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: zachowanie dziedzictwa lokalnego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Bliższe informacje: TUTAJ

Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego działająca na terenie gmin: Krynica-Zdrój, Łabowa, Muszyna, Nawojowa, Piwniczna-Zdrój i Rytro informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy na operacje z zakresu: rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej (nowe lub zmodernizowane lub oznakowane trasy, miejsca rekreacji, szlaki, ścieżki) w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Bliższe informacje: TUTAJ