Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

Nawet do 87% dofinansowania do szkoleń można uzyskać uczestnicząc w małopolskim projekcie „Kierunek Kariera”, który realizuje Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie. Szansę na otrzymanie dofinansowania w formie bonów otrzymają wszyscy uczestnicy projektu, którzy spotkają się z doradcą zawodowym i wraz z nim określą jakich szkoleń potrzebują - więcej

Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż w dniu  26.02.2018r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów 1/2018, 2/2018 i 3/2018. Poniżej przedstawiamy wyniki naborów - więcej

Poniżej przedstawiamy najnowszą interpretację ARiMR dotyczącą podziałania 19.2 - rozliczenie wyprzedzającego finansowania (dotyczy Beneficjentów innych niż osoby rozpoczynające działaność gospodarczą oraz jednostek sektora finansów publicznych). Należy zwrócić szczególną uwage na zapis w ostatnim akapicie pisma dotyczący konieczności uruchomienia odrębnego rachunku bankowego do obsługi tylko i wyłącznie  kwoty wyprzedzającego finansowania.

Interpretacja - pobierz

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniu  26 lutego  2018 r. o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa (II piętro)  odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego.

Przedmiotem posiedzenia będzie dalsza ocena i wybrów  wniosków złożonych w ramach naboru naborów  1/2018, 2/2018 i 3/2018.

Program posiedzenia Rady

Zarząd LGD "Perły Beskidu Sądeckiego” uchwałą z dnia 18 stycznia 2018 r. przyjął  Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” w celu określenia reguł stosowania logo LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” przy realizacji operacji i odpowiednio przy projektach grantowych - zadań przez Grantobiorców w ramach wdrażania LSR - wiecej

Stowarzyszenie LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” informuje, że w dniu 06 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro. Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z przepisami ww. ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311.

Temat zmian

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniu  20  lutego  2018 r. o godz. 10.00  w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa (II piętro)   odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego.

Przedmiotem posiedzenia będzie ocena i wybrów  wnisków złożonych w ramach naboru naborów  1/2018, 2/2018 i 3/2018.

Program posiedzenia Rady Programowej

Małopolskie Bony Rozwojowe to program realizowany przez Małopolską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

Jego celem jest podniesienie kwalifikacji i kompetencji małopolskich przedsiębiorców. Z Małopolskich Bonów Rozwojowych mogą skorzystać właściciele i pracownicy zatrudnieni nie tylko na umowę o pracę z mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa małopolskiego - czytaj więcej