Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

Szanowni Państwo,

W  związku  z planowaną  korektą przedsięwzięć i  wskaźników dotyczących  projektów grantowych i operacji własnych  oraz zapisów, które należy korekcyjnie zmienić lub zaktualizować zaistniała konieczność aktualizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez  Społeczność  na lata 2014-2020 - czytaj dalej

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego" zgodnie z Rozdziałem IV  § 25 i 26  Statutu,  zaprasza na Walne Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze, które odbędzie się w dniu 22.03.2018r. o godz. 16.30 (pierwszy termin) i 16.45 (drugi termin) w Hotelu Perła Południa (sala konferencyjna I piętro) 33-343 Rytro 380.

Program Walnego Zebrania

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego ma przyjemność poinformować, że w dniu 9 marca 2018r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w Krakowie Prezes Stowarzyszenia - Pan Zbigniew Jeremenko podpisał umowę na realizację projektu współpracy pn. "Nasze Lokalne Dziedzictwo - poznaj, szanuj, rozwijaj!"- więcej

Szanowni Państwo, 

Informujemy, iż w dniu  26.02.2018r. Rada Programowa Stowarzyszenia "Perły Beskidu Sądeckiego" dokonała oceny i wyboru operacji do finansowania w ramach naborów 1/2018, 2/2018 i 3/2018. Poniżej przedstawiamy wyniki naborów - więcej

Poniżej przedstawiamy najnowszą interpretację ARiMR dotyczącą podziałania 19.2 - rozliczenie wyprzedzającego finansowania (dotyczy Beneficjentów innych niż osoby rozpoczynające działaność gospodarczą oraz jednostek sektora finansów publicznych). Należy zwrócić szczególną uwage na zapis w ostatnim akapicie pisma dotyczący konieczności uruchomienia odrębnego rachunku bankowego do obsługi tylko i wyłącznie  kwoty wyprzedzającego finansowania.

Interpretacja - pobierz

Szanowni Państwo, 

Informujemy, że w dniu  26 lutego  2018 r. o godz. 13.00  w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa (II piętro)  odbędzie się posiedzenie Rady Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego.

Przedmiotem posiedzenia będzie dalsza ocena i wybrów  wniosków złożonych w ramach naboru naborów  1/2018, 2/2018 i 3/2018.

Program posiedzenia Rady

Zarząd LGD "Perły Beskidu Sądeckiego” uchwałą z dnia 18 stycznia 2018 r. przyjął  Zasady informowania i rozpowszechniania informacji o pomocy otrzymanej z EFRROW w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” w celu określenia reguł stosowania logo LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” przy realizacji operacji i odpowiednio przy projektach grantowych - zadań przez Grantobiorców w ramach wdrażania LSR - wiecej

Stowarzyszenie LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” informuje, że w dniu 06 lutego 2018 r. została opublikowana ustawa z dnia 10 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 311). Niniejszą ustawą zmienia się między innymi ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. W ustawie dokonano zmian między innymi art. 43a i art. 57h. Istotna zmiana polega na zwiększeniu progu wartości zamówienia, od którego ma zastosowanie konkurencyjny tryb wyboru wykonawców zamówienia, określony w art. 43a ww. ustawy i przepisach wykonawczych, z kwoty 20 000 zł do 30 000 euro. Niniejsze przepisy ustawy wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, tj. z dniem 21 lutego 2018 r. Zachęcamy do zapoznania się z przepisami ww. ustawy, w tym przepisami przejściowymi określonymi w art. 8 ust. 2  http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2018/311.

Temat zmian