Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

W dniu 08 grudnia 2017 r.  w Sali Konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze odbyło się szkolenie dla członków Rady Programowej i pracowników Biura Lokalnej Grupy Działania Perły Beskidu Sądeckiego pn. Szkolenie z zakresu zarządzania projektami grantowymi". Szkolenie przeprowadziła Pani Marzena Cieślak – ekspert ds. wdrażania podejścia LEADER w ramach PROW 2014-2020 więcej.

 

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniu 07.12.2017 r. zostały zaktualizowane następujące dokumenty w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego" na lata 2014-2020:

  1. Procedura oceny i wyboru operacji w ramach naboru wniosków na operacje realizowane przez podmioty inne niż LGD.
  2. Procedura oceny i wyboru grantobiorców oraz oceny realizacji projektu grantowego.
  3. Procedura oceny i wyboru operacji własnych.

 Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce  PROW 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanymi dokumentami.

Szanowni Państwo, 

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego organizuje Międzynarodową Prezentację Stołów Wigilijnych w dniu 16 grudnia 2017 r. od godz. 12.00 - 16.00 w Muszynie - Dwór Starostów ul. A.Kity 17.

Serdecznie zapraszamy Stowarzyszenia, Fundacje i Koła Gospodyń Wiejskich lub nieformalne grupy działania do  prezentacji swoich  potraw  wigilijnych a  całą społeczność lokalną do udziału i degustacji zaprezentowanych smakołyków. Stowarzyszenia, Fundacje, Koła Gospodyń Wiejskich i nieformalne grupy działania, które będą chciały zaprezentować swoje potrawy wigilijne prosimy o wypełnienie  załączonej Kary zgłoszeń i przesłanie jej w formie elektronicznej (na e-mail: biuro@perlybeskidu.pl), listownej  lub osobistej na adres Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego 33-343 Rytro 380.

Prezentacji będzie towarzyszył Kiermasz Bożonarodzeniowy organizowany przez MGOK w Muszynie.

Serdecznie zapraszam, 

Zbigniew Jeremenko - Prezes Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego

Plakat - zaproszenie na Międzynarodową Prezentację Stołów Wigilijnych

Regulamin Międzynarodowej Prezentacji  Stołów Wigilijnych

Karta zgoszenia na Międzynarodową Prezentację Stołów Wigilijnych

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce PROW 2014-2020 – Harmonogram planowanych naborów wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z   zaktualizowanym dokumentem.

Szanowni Państwo,

informujemy, że została doprecyzowana Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy na operacje w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. I.2) oraz w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (pkt. II.2) objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Zmienione dokumenty do pobrania  na naszej stronie internetowej w zakładce Nabory – Formularze do pobrania.

Wszystkie zmiany – zostały oznaczone kolorem żółtym.

Zachęcamy do zapoznania się z ww. dokumentami.

W dniu 08.12. 2017 r. w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze odbędzie się szkolenie Rady Programowej Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego pn. „Szkolenie z  zakresu zarządzania projektami grantowymi".

Zakres i tematyka szkolenia wynika z "Planu szkoleń dla Rady Programowej, Zarządu i pracowników LGD",  stanowiącym załącznik do Umowy Ramowej podpisanej z Zarządem Województwa Małopolskiego.

Serdecznie zapraszamy na szkolenie. 

Szanowni Państwo,

Informujemy,że w dniiu 17.11.2017 r. zostały zaktualizowane dokumenty dotyczące oceny i wyboru operacji oraz grantobiorców w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania  "Perły   Beskidu Sądeckiegio" na lata 2014-2020:

1. Kryteria wyboru operacji wraz z procedurą ustalania  lub zmiany kryteriów. 

2. Kryteria wyboru grantobiorców wraz z procedurą ustalania i zmiany kryteriów.

Wyżej wymienione dokumenty znajdują się w zakładce  PROW 2014-2020.

Zachęcamy do zapoznania się z zaktualizowanymi dokumentami.

W dniu 15 listopada 2017 r . w Hotelu „Perła Południa” w Rytrze odbyło się szkolenie Rady Programowej Stowarzyszenia Perły Beskidu  Sądeckiego pn. „Metodyka oceny i wyboru operacji do finansowania przez LGD w ramach LSR na lata 2014-2020” - więcej