Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

 

 

UWAGA: Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Doradztwo świadczone jest poza okresem trwania naborów wniosków. Regulamin Doradztwa (aktualizacja 14.02.2020 r.) - pobierz

Aktualności

 

Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego działając na podstawie pkt. VII Procedury oceny i wyboru operacji własnych LGD w ramach wdrażania Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego na lata 2014-2020 informuje, że zgodnie z treścią informacji o planowaniu realizacji operacji własnej 1/2020/OW, operacji 2/2020/OW oraz operacji 3/2020/OW do dnia 26.08.2020 r. tj. 30 dni od dnia ogłoszenia informacji o zamiarze realizacji operacji własnej, nie wpłynęły żadne zgłoszenia o zamiarze realizacji operacji własnej, złożone przed podmioty inne niż LGD, a uprawnione do wsparcia.

W związku z powyższym zgodnie z pkt. VIII Procedury, realizację operacji własnej 1/2020/OW, 2/2020/OW oraz 3/2020/OW planuje Zarząd LGD.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego z siedzibą 33-343 Rytro 380 informuje, że planuje realizację operacji własnej 3/2020/OW w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji - więcej informacji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego z siedzibą 33-343 Rytro 380 informuje, że planuje realizację operacji własnej 2/2020/OW w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji - więcej informacji.

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego z siedzibą 33-343 Rytro 380 informuje, że planuje realizację operacji własnej 1/2020/OW w ramach działania 19. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – pod warunkiem, że nikt inny uprawniony do wsparcia, w terminie 30 dni od dnia zamieszczenia niniejszej informacji, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji - więcej informacji.

UWAGA: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Perły Beskidu Sądeckiego informuje, że z dn. 06.07.2020 r. został zaktualizowany Plan Komunikacji na rok 2020. 

Powodem aktualizacji Planu Komunikacji jest odwołanie części imprez plenerowych, na których LGD miało utworzyć stoisko promocyjno-informacyjne (z uwagi na trwającą pandemię koronawirusa).

Aktualny Plan Komunikacji na rok 2020 dostępny jest w linku poniżej lub w zakładce PROW 2014-2020 na głównej stronie internetowej LGD.

Plan Komunikacji na rok 2020 (aktualizacja 06.07.2020 r.)

Informujemy, że w dniu 3 lipca 2020 r. o godz. 12:00 w Hotelu Perła Południa w Rytrze (sala konferencyjna) odbędzie się 40. Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie uzupełnienie dokumentacji dot. naboru 15/2020.

Informujemy, że w 12 czerwca 2020 r. (piątek) biuro Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego będzie nieczynne w związku z wyjazdem  pracowników do Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego "Pogranicze wczoraj i dziś".
W sprawach pilnych prosimy o kontakt poprzez e-mail biuro@perlybeskidu.pl lub pod numerem telefonu 603 11 44 89. Za utrudnienia przepraszamy.

Informujemy, że w dniu 28 maja 2020 r. o godz. 13:00 w Centrum Produktu Turystycznego i Kulturowego w Piwnicznej Zdrój odbędzie się 39. Posiedzenie Rady Programowej.

Przedmiotem posiedzenia będzie rozpatrzenie protestu dot. wniosku 1/2020/4.