Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wykonanie kartki bożonarodzeniowej ukaże się w dniu 07 grudnia 2018 r. na naszej stronie oraz na portalu Fb.

Informujemy, iż  w związku z udziałem w międzynarodowym spotkaniu dotyczącym współpracy w ramach  LEADER,   w dniu 13 kwietnia 2018r. Biuro LGD  bedzie nieczynne.

W sprawach pilnych prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem  603 11 44 89.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Szanowni  Państwo, 

Zgodnie z Harmonogramem realizacji Planu Komunikacji na rok 2018,  w ramach Spotkań konsultacyjno-doradczych,   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Perły Beskidu Sądeckiego" serdecznie zaprasza na szkolenie, które odbędzie się w dniu 19  kwietnia 2018  r.  w godz. 11.00 - 13.00 w sali konferencyjnej na II piętrze Hotelu Perła Południa w Rytrze.

Szkolenie skierowane będzie do JSFP  instytucji kultury i sportu, stowarzyszeń, KGW, OSP oraz  parafii z terenu LGD-  zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w ramach konkursów grantowych.

Tematyka szkolenia obejmować będzie zakres związany z planowanymi  naborami  na konkursy grantowe w zakresie zasad finansowania oraz sposobie wypełniania i przygotowania dokumentów aplikacyjnych oraz niezbędnych załączników.

Serdecznie zapraszamy!

 W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania" LGD "Korona Sądecka" organizuje konkurs skierowany do Szkół Podstawowych: w kategoriach wiekowych: klasy od I-IV oraz klasy od V-VIII z obszaru LGD „KORONA SĄDECKA" tj. z terenu gmin Chełmiec, Grybów, Kamionka Wielka oraz miasta Grybów, a także Szkół Podstawowych w miejscowościach wchodzących w skład partnerskich LGD tj. Stowarzyszenie „Perły Beskidu Sądeckiego", „Brama Beskidu", „Beskid Gorlicki", „Stobrawski Zielony Szlak" oraz Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OKO; Obcianske zdruzenie, Miestna akcna skupina OPAL ze Słowacji -więcej

Forum Aktywizacji Obszarów Wiejskich zaprasza na bezpłatne szkolenia”Organizacje wiejskie w procesie stanowienia prawa”, które odbędzie się w dniach 16-17 kwietnia 2018 r. w Krynicy Zdroju (dzień 1 : 10:30-18:00, dzień 2 : 9:00-16:00).

Udział w szkoleniu jest nieodpłatny. Organizator zapewnia nocleg i wyżywienie, dojazd we własnym zakresie - więcej

Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego w załączeniu przesyła pismo studentki,  Pani Magdaleny Garbacz z prośbą o wypełnienie załączonej ankiety - więcej

Szanowni Państwo, 

W związku z  procesem realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność Lokalnej Grupy Działania „Perły Beskidu Sądeckiego” na lata 2014-2020,  serdecznie zapraszamy Gminy oraz działające na z terenie  LGD Perły Beskidu Sądeckiego organizacje pozarządowe, Koła Gospodyń Wiejskich,  Ochotnicze Straże Pożarne oraz Parafie na spotkanie, które odbędzie się w dniu 11 kwietnia o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa  33-343 Rytro 380  (II piętro) - więcej 

W dniach 23 i 26 marca 2018 r.  zgodnie z "Harmonogramem  planowanych spotkań konsultacyjnych ze społecznosćią lokalną"  we wszystkich gminach naszego Stowarzyszenia , czyli w Nawojowej, Łabowej, Krynicy- Zdroju, Rytrze, Piwnicznej-Zdroju i Muszynie odbyły się konsultacje z mieszkańcami w sprawie planowanych zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2014-2020, kryteriach wyboru operacji  (konkursy, projekty grantowe) oraz Procedurze wyboru operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD - więcej

W dniu 22 marca 2018r. w sali konferencyjnej Hotelu Perła Południa w Rytrze odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Perły Beskidu Sądeckiego”. W trakcie zebrania Prezes Stowarzyszenia Pan Zbigniew Jeremenko podsumował rok 2017 oraz 4-letnią kadencję Zarządu odczytując „Sprawozdanie z działalności merytorycznej Zarządu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego za rok 2017” oraz „Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego za lata 2014-2018”, dziękując równocześnie członkom Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej za dotychczasową pracę - czytaj więcej