Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie."
Operacja mająca na celu: Sprawne wdrażanie LSR w tym realizację Planu Komunikacji, współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania: "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER "programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przewidywane wyniki operacji: Wdrożona LSR, zrealizowany Plan Komunikacji.
Slajd Rytro Slajd Łabowa Slajd Muszyna Slajd Nawojowa Slajd Piwniczna Slajd Krynica

BEZPŁATNE DORADZTWO W BIURZE LGD!!

Informujemy, że każdy z Wnioskodawców może skorzystać z bezpłatnego doradztwa w Biurze LGD Perły Beskiu Sądeckiego. 

Bezpłatne doradztwo udzielane jest w formie

 

 

indywidualnej (od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30); 

telefonicznej:  18 44 97 135, 603 114 489 w godzinach pracy biura lub 

e-mailowej: biuro@perlybeskidu.pl 

 

        

Z uwagi na duże zainteresowanie usługą doradztwa prosimy wcześniej umawiać się na określoną godzinę do konsultacji z pracownikiem Biura LGD. Regulamin Doradztwa - pobierz

Aktualności

 Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na wykonanie kartki bożonarodzeniowej ukaże się w dniu 07 grudnia 2018 r. na naszej stronie oraz na portalu Fb.

Zgodnie z Harmonogramem realizacji Planu Komunikacji na rok 2018, w ramach Spotkań konsultacyjno-doradczych, Stowarzyszenie Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza na warszaty wypełniania dokumentacji konkursowej, które odbędą się 25 czerwca 2018 r. w godz. 11.00 - 13.00 w sali konferencyjnej na II piętrze Hotelu Perła Południa w Rytrze.

Serdecznie zapraszamy!

Stowarzyszenie LGD „Perły Beskidu Sądeckiego” wraz z partnerami projektu współpracy „Nasze Lokalne Dziedzictwo - poznaj, szanuj, rozwijaj!” mają przyjemność zaprosić do udziału w „Wyszehradzkim Festiwalu Kultur", który odbędzie się w dniu 17.06.2018 r. w Nawojowej. Wyszehradzki Festiwal Kultur to impreza mająca na celu integrację ludzi, pokoleń i kultur czterech krajów przy wspólnym tańcu, muzyce i śpiewie. Nasze Stowarzyszenie serdecznie zaprasza wszystkich do gościnnej Nawojowej. Festiwalowi towarzyszyć będą promocyjne stoiska z dobrą kuchnią i rękodziełem, darmowe zabawy animacyjne dla dzieci i muchane zamki, pokazy paralotniarzy, pokonkursowe wystawy plastyczne lalek i jajek wielkanocnych, wystawa zdjęć z obszaru LGD Perły Beskidu Sądeckiego oraz partnerów projektu współpracy. Będzie nam niezmiernie miło, jeśli uświetnicie swoją obecnością to muzyczne i kulturalne wydarzenie w naszym regionie.  

 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"- Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" organizuje konkurs na najsmaczniejszą potrawę regionalną.

Konkurs będzie przebiegał dwuetapowo:
I etap - eliminacje: Konkurs ma charakter otwarty. W konkursie mogą wziąć udział lokalne stowarzyszenia lub grupy nieformalne (np. Koła Gospodyń Wiejskich) zarówno z terenu Stowarzyszenia Perły Beskidu Sądeckiego jak i z obszaru LGD-ów biorących udział w projekcie współpracy „Nasze Lokalne Dziedzictwo- poznaj, szanuj, rozwijaj”, które złożą wypełnione karty zgłoszeniowe osobiście, e-mailowo lub listownie.
II etap: Do konkursu zostaną zakwalifikowane trzy zwycięskie potrawy.
 

Szanowni Państwo, 

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!"  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania"- Stowarzyszenie LGD "Perły Beskidu Sądeckiego" organizuje konkurs skierowany do Szkół Podstawowych: w kategoriach wiekowych: klasy od IV- VIII, gimnazjalistów, licealistów, osób dorosłych z obszaru LGD „Perły Beskidu Sądeckiego" - czytaj więcej

Stowarzyszenie ''Perły Beskidu Sądeckiego'' informuje o zmianie wniosku o płatność dla operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej w ramach poddziałania 19.2 ''Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020. W ramach wniosku o płatność zostało dodane oświadczenie dot. art.18. ust.1 Prawo Przedsiębiorców, które jest załącznikiem obowiązkowym na etapie składania wniosku. Zachęcamy do zapoznania się z dokumentem znajdującym się na stronie: 
http://www.prow.malopolska.pl/realizuj-projekt/rozliczaj-projekt/leader-wzor-wniosku-o-platnosc-dla-operacji-w-zakresie-podejmowania-dzialalnosci-gospodarczej-w-ramach-poddzialania-19-2-wsparcie-na-wdrazanie-operacji-w-ramach-strategii-rozwoju-lokalnego-kierowanego-przez-spolecznosc-objetego-prow-na-lata-2014-2020. 

W związku z realizacją projektu współpracy pn. „Nasze Lokalne Dziedzictwo – poznaj, szanuj, rozwijaj!”  współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach poddziałania 19.3 „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania” LGD "Korona Sądecka" organizuje konkurs skierowany do rodzin - czytaj więcej

Stowarzyszenie LGD Perły Beskidu Sądeckiego serdecznie zaprasza wszystkich zainteresowanych pozyskaniem dofinansowania na podejmowanie działalności gospodarczej,  na rozwój działalności gospodarczej,  na przedsięwzięcia, które przewidują  rozwój ogólnodostępnej, niekomercyjnej  infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej lub kulturalnej  oraz  na przedsięwzięcia w zakresie zachowania dziedzictwa lokalnego i promocji obszaru  -  na spotkania konsultacyjne  w poszczególnych gminach z terenu naszej LGD - więcej

Zapraszamy do zapoznania się z nowym zaktualizowanym harmonogramem planowanych naborów wniosków o udzielenie wsparcia na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez Społeczność na lata 2014-2020. Nowy harmonogram znajduje się w zakładce PROW 2014-2020 – Harmonogram planowanych naborów wniosków.

Zachęcamy do zapoznania się z   zaktualizowanym dokumentem